Sông Đà – Thăng Long nợ hơn 360 tỷ đồng tiền thuế

Sông Đà – Thăng Long nợ hơn 360 tỷ đồng tiền thuế

Trong danh sách công khai các doanh nghiệp nợ thuế, phí, tiền liên quan đến đất tháng 4 năm 2019, Cục thuế...

12 liên quan

Công khai danh sách 191 DN nợ thuế, phí

Công khai danh sách 191 DN nợ thuế, phí

Cục Thuế TP. Hà Nội đã công bố danh sách 191 DN nợ thuế, phí đợt tháng 4/2019 với tổng số tiền nợ là hơn 3.382,7...

12 liên quan

Hà Nội: Công bố hàng loạt doanh nghiệp nợ thuế, tiền sử dụng đất

Hà Nội: Công bố hàng loạt doanh nghiệp nợ thuế, tiền sử dụng đất

Theo Cục thuế TP Hà Nội, hiện có tới 191 đơn vị nợ thuế, phí và các khoản thu liên quan đến đất đai tính đến...

12 liên quan

Hà Nội tiếp tục công khai danh sách các đơn vị nợ thuế

Hà Nội tiếp tục công khai danh sách các đơn vị nợ thuế

Cục Thuế TP Hà Nội vừa công bố danh sách 191 đơn vị nợ thuế, phí và các khoản liên quan đến đất.

12 liên quan

Hàng loạt 'ông lớn' bất động sản bị 'bêu tên' vì nợ trăm tỷ tiền thuế

Hàng loạt 'ông lớn' bất động sản bị 'bêu tên' vì nợ trăm tỷ tiền thuế

Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục công khai đợt tháng 4 năm 2019 danh sách 191 đơn vị nợ thuế, phí và các khoản...

4 liên quan

Sông Đà - Thăng Long, Lilama Hà Nội nợ thuế hàng trăm tỷ đồng

Sông Đà - Thăng Long, Lilama Hà Nội nợ thuế hàng trăm tỷ đồng

Cục Thuế Hà Nội vừa 'bêu' tên gần 200 doanh nghiệp nợ thuế, trong đó nhiều doanh nghiệp xây dựng đứng đầu...

12 liên quan

Loạt 'ông lớn' nợ trăm tỷ tiền thuế: Lũng Lô, Lilama, Sông Đà

Loạt 'ông lớn' nợ trăm tỷ tiền thuế: Lũng Lô, Lilama, Sông Đà

Trong danh sách 191 đơn vị nợ thuế vừa được Cục Thuế Hà Nội công khai, xuất hiện nhiều 'ông lớn' bất động...

4 liên quan

Hà Nội 'điểm danh' 191 đơn vị nợ hơn 3.300 tỷ đồng tiền thuế

Hà Nội 'điểm danh' 191 đơn vị nợ hơn 3.300 tỷ đồng tiền thuế

Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục công khai đợt tháng 4/2019 danh sách 191 đơn vị nợ thuế, phí và các khoản liên...

12 liên quan

Nợ trăm tỷ đồng, Sông Đà-Thăng Long, Lũng Lô vào 'danh sách đen'

Nợ trăm tỷ đồng, Sông Đà-Thăng Long, Lũng Lô vào 'danh sách đen'

Đứng đầu danh sách nợ thuế vừa được cơ quan chức năng công khai là Công ty cổ phần Sông Đà – Thăng Long với...

191 doanh nghiệp 'chây ỳ' hơn 3.382 tỷ đồng tiền thuế, phí và các khoản liên quan đến đất

191 doanh nghiệp 'chây ỳ' hơn 3.382 tỷ đồng tiền thuế, phí và các khoản liên quan đến đất

Theo danh sách công khai đợt tháng 4/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội, có 191 doanh nghiệp nợ thuế, phí và các...

12 liên quan

Điểm danh hàng loạt doanh nghiệp xây dựng nợ thuế lớn

Điểm danh hàng loạt doanh nghiệp xây dựng nợ thuế lớn

Cục Thuế Hà Nội vừa 'bêu' tên gần 200 doanh nghiệp nợ thuế, trong đó nhiều doanh nghiệp xây dựng đứng đầu...

12 liên quan

Loạt 'ông lớn' bất động sản vào danh sách đen nợ thuế hàng trăm tỷ

Loạt 'ông lớn' bất động sản vào danh sách đen nợ thuế hàng trăm tỷ

Cục Thuế TP Hà Nội vừa công khai danh sách 191 đơn vị nợ thuế, phí và các khoản thu liên quan đến đất tháng...

12 liên quan

Lũng Lô, Lilama, Sông Đà-Thăng Long bết bát nợ hàng trăm tỷ tiền thuế

Lũng Lô, Lilama, Sông Đà-Thăng Long bết bát nợ hàng trăm tỷ tiền thuế

Cục Thuế TP Hà Nội vừa công khai danh sách 191 đơn vị nợ thuế, phí và các khoản thu liên quan đến đất tháng...

1 liên quan