'… Chớ nên cái gì tốt thì dành cho mình, xấu để cho người khác'

Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài nói tại hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý...

6 liên quan

Những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về thăm Bắc Ninh - Giá trị lý luận và thực tiễn

Những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về thăm Bắc Ninh - Giá trị lý luận và thực tiễn

Đây là chủ đề của Hội thảo khoa học do Tỉnh ủy Bắc Ninh phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức ngày 8/10 tại Trung...

5 liên quan

Hội thảo khoa học 'Những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về thăm Bắc Ninh - giá trị lý luận và thực tiễn'

Hội thảo khoa học 'Những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về thăm Bắc Ninh - giá trị lý luận và thực tiễn'

Ngày 8-10, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, Tỉnh ủy Bắc Ninh phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức Hội thảo khoa...

5 liên quan

Hội thảo khoa học - Những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về thăm Bắc Ninh

Hội thảo khoa học - Những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về thăm Bắc Ninh

Ngày 8-10, Tỉnh ủy Bắc Ninh phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học 'Những lời căn dặn của Chủ...

5 liên quan

Dồn lực cho tái cơ cấu nông nghiệp

Dồn lực cho tái cơ cấu nông nghiệp

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân cũng đề nghị cần dồn sức để xây dựng hợp tác xã, nâng cao chất lượng lao...

23 liên quan

Để vượt qua bẫy thu nhập trung bình cần có sự đột phá

Để vượt qua bẫy thu nhập trung bình cần có sự đột phá

Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh trong phiên thảo về tình hình kinh tế - xã hội của Hội nghị Trung ương...

1 liên quan