Cán bộ lạm quyền, xác nhận gần 40ha đất sai quy định ở Phú Quốc

Cán bộ lạm quyền, xác nhận gần 40ha đất sai quy định ở Phú Quốc

Ông Nguyễn Quyết Chiến đã không còn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Bãi Thơm nhưng vẫn ký xác nhận nguồn...

14 liên quan

Cán bộ lạm quyền ở Phú Quốc ký xác nhận gần 40 ha đất

Cán bộ lạm quyền ở Phú Quốc ký xác nhận gần 40 ha đất

Ngoài những trường hợp ký xác nhận nguồn gốc đất nhưng không rõ thời gian và diện tích, ông Chiến còn bút...

Phú Quốc: Khởi tố cán bộ lạm quyền, xác nhận gần 40ha đất sai quy định

Phú Quốc: Khởi tố cán bộ lạm quyền, xác nhận gần 40ha đất sai quy định

Tuy không còn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã nhưng ông Chiến vẫn ký xác nhận nguồn gốc đất cho nhiều cá...

14 liên quan

Công chức tư pháp xã ký xác nhận nguồn gốc đất với 'tư cách' phó chủ tịch

Công chức tư pháp xã ký xác nhận nguồn gốc đất với 'tư cách' phó chủ tịch

Tuy không còn giữ chức vụ phó chủ tịch xã nhưng ông Chiến vẫn ký xác nhận nguồn gốc đất với chức vụ phó chủ...

14 liên quan

Phê chuẩn khởi tố, tạm giam nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Bãi Thơm

Phê chuẩn khởi tố, tạm giam nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Bãi Thơm

VKSND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết sau khi nghiên cứu xem xét hồ sơ đã phê chuẩn quyết định khởi tố,...

14 liên quan