Tuyên Quang: Bài học kinh nghiệm về quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng Na Hang

Tuyên Quang: Bài học kinh nghiệm về quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng Na Hang

Là địa phương có thế mạnh về phát triển rừng, do đó trong những năm qua bên cạnh việc phát triển lâm nghiệp,...

46 liên quan

Nét độc đáo của 3 di sản văn hóa Xứ Tuyên

Nét độc đáo của 3 di sản văn hóa Xứ Tuyên

Đến thời điểm này cả nước có khoảng 250 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó tỉnh Tuyên Quang có...

Từ tình yêu chân thành...

Từ tình yêu chân thành...

Cuối năm 2013, Lý Quỳnh Hương (ở xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) tốt nghiệp chuyên ngành...

187 liên quan

Luồng gió mới về nông thôn Tuyên Quang

Luồng gió mới về nông thôn Tuyên Quang

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh Tuyên Quang, nhiều tuyến kênh mương, đường giao thông...

22 liên quan

Tuyên Quang: Nông thôn đổi thay từ 'ý Đảng, lòng dân'
Tuyên Quang: Nông thôn đổi thay từ 'ý Đảng, lòng dân' - Ảnh 1 Tuyên Quang: Nông thôn đổi thay từ 'ý Đảng, lòng dân' - Ảnh 2 Tuyên Quang: Nông thôn đổi thay từ 'ý Đảng, lòng dân' - Ảnh 3

Tuyên Quang: Nông thôn đổi thay từ 'ý Đảng, lòng dân'

Những con đường bê tông hóa phẳng phiu, hệ thống kênh mương nội đồng kiên cố đảm bảo tưới tiêu, những ngôi...

22 liên quan

Doanh nghiệp tiên phong về cách mạng 4.0 ở Tuyên Quang

Doanh nghiệp tiên phong về cách mạng 4.0 ở Tuyên Quang

Phối hợp thành công việc chuyển giao khoa học công nghệ với Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ xây dựng...