Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam là tất yếu khách quan

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam là tất yếu khách quan

Cần phải khẳng định rằng, dù ở bất kỳ chế độ xã hội nào, bất kỳ quốc gia nào thì quân đội vẫn phải chịu sự...

254 liên quan

Chuyện về người chính trị viên đầu tiên của quân đội ta

Chuyện về người chính trị viên đầu tiên của quân đội ta

Một sáng cuối Thu, tôi có may mắn được trò chuyện với ông Dương Mạc Thăng, ngay tại nhà riêng của ông ở xã...

22/12 nhớ về Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân những ngày đầu thành lập

Sự ra đời của Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân là một tất yếu lịch sử trong sự nghiệp giải phóng...

3 liên quan

Bác Hồ - Người khai sinh ra đội quân chủ lực đầu tiên

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn luôn coi trọng giáo dục, đào tạo, tổ chức, huấn luyện bản...

6 liên quan

Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên và Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội...

54 liên quan