Ngăn chặn nạn xâm hại tình dục trẻ em

Nhìn lại từ thực tiễn nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em (XHTDTE) đau lòng, gây bức xúc nhiều năm gần đây,...

3 liên quan

Đẩy mạnh phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em

1 liên quan

Tăng cường phối hợp giữa các ngành để xử lý nghiêm, kịp thời các vụ án xâm hại trẻ em

Ngày 20/9, tiếp tục giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em (XHTE),...

11 liên quan

Giáo dục giới tính và kỹ năng phòng vệ cho trẻ

11 liên quan

Chung tay bảo vệ trẻ em trước tội phạm xâm hại tình dục

Vấn nạn lại gia tăng

Xâm hại tình dục trẻ em (XHTDTE) đang là vấn nạn nhức nhối của cả nước nói chung và của tỉnh Bà Rịa - Vũng...

1 liên quan

Luật bất cập, kẻ ấu dâm thoát tội

Một số quy định pháp luật chưa đầy đủ, cụ thể; chế tài xử phạt chưa tương xứng; đánh giá chứng cứ và quan...

Ông Nguyễn Văn Pha: Xử lý các vụ xâm hại trẻ em còn chậm!

Trước thực trạng trẻ em bị xâm hại diễn ra thời gian qua, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn...

Tuyên chiến với nạn xâm hại trẻ em (*): Cần giải pháp tổng thể

Những giải pháp được thực hiện triệt để, đồng bộ thì mới mong hạn chế đến mức thấp nhất nạn XHTDTE; hạn chế...

Tuyên chiến với nạn xâm hại trẻ em

Cần quy định cụ thể, rõ ràng về loại tội phạm; có biện pháp chế tài nghiêm khắc; hình phạt bổ sung phải...

Nhiều vụ án xâm hại tình dục trẻ em bị tồn đọng, kéo dài gây bức xúc trong xã hội

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an, có nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em (XHTDTE) bị tồn...