Yếu tố vĩ mô tác động đến sự phát triển thị trường xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp tại các quốc gia ASEAN+3

Yếu tố vĩ mô tác động đến sự phát triển thị trường xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp tại các quốc gia ASEAN+3

ThS. NGUYỄN TRUNG HIẾU (Giảng viên Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh)

169 liên quan

Moodys thông báo hạ xếp hạng tín nhiệm Việt Nam, Bộ Tài chính nói gì?

Moodys thông báo hạ xếp hạng tín nhiệm Việt Nam, Bộ Tài chính nói gì?

Bộ Tài chính cho rằng Moodys chỉ trên một sự việc riêng lẻ mà bỏ qua các nỗ lực Chính phủ Việt Nam đã đạt...

Bộ Tài chính lên tiếng về việc Moody's thông báo xem xét hạ mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam

Ngày 9/10, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's Investors Service ('Moody's') thông báo về việc xem xét hạ...

Kiểm soát nợ công tốt nhưng rủi ro vẫn rình rập

Rủi ro lãi suất danh mục nợ nước ngoài có xu hướng gia tăng do tỷ trọng các khoản vay có lãi suất thả nổi...

2 liên quan

Fitch nâng triển vọng hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam

Ngày 9/5/2019, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm (XHTN) Fitch Ratings đã có thông cáo báo chí nâng triển vọng tín...

Fitch nâng triển vọng hệ số tín nhiệm của Việt Nam lên tích cực

Ngày 9/5/2019, tổ chức xếp hạng tín nhiệm (XHTN) Fitch Ratings đã có thông cáo báo chí nâng triển vọng tín...

Fitch nâng triển vọng hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên tích cực

Ngày 9/5/2019, tổ chức xếp hạng tín nhiệm (XHTN) Fitch Ratings đã có thông cáo báo chí nâng triển vọng tín...

2 liên quan