Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương
  Khoảng 30% người bệnh được khám và điều trị bằng y học cổ truyền mỗi năm

  Khoảng 30% người bệnh được khám và điều trị bằng y học cổ truyền mỗi năm

  Tỷ lệ BVĐK tuyến huyện có khoa, tổ y dược cổ truyền (YDCT) đạt 92,7%; Trạm y tế xã có hoạt động khám chữa...

  14 liên quan

  30% bệnh nhân được khám và điều trị bằng y học cổ truyền

  30% bệnh nhân được khám và điều trị bằng y học cổ truyền

  Ngày 5/9/2019 tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Y học cổ truyền, y học dân gian các nước tiểu vùng sông Mê Kông...

  1 liên quan

  Phát triển y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

  Phát triển y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

  Trong hai ngày 5-6/9, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị về y dược học cổ truyền, y học dân gian các nước thuộc...

  14 liên quan

  Việt Nam: Mỗi năm có khoảng 30% số người bệnh được khám và điều trị bằng y học cổ truyền…

  Hội nghị Y học cổ truyền và Y học dân gian các nước thuộc lưu vực sông Mekong năm 2019 sẽ do Bộ Y tế Việt...

  14 liên quan

  Sắp diễn ra Hội nghị Y học cổ truyền, y học dân gian các nước tiểu vùng sông Mê Kông

  Trong 2 ngày 5-6/9, tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị Y học cổ truyền, y học dân gian các nước tiểu vùng sông...

  14 liên quan

  Việt Nam đăng cai Hội nghị về y học cổ truyền, y học dân gian của các nước tiểu vùng sông Mê Kông

  Hội nghị Y học cổ truyền, y học dân gian các nước thuộc lưu vực sông Mê Kông lần thứ 9 với chủ đề 'Y học cổ...

  Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị y học cổ truyền các nước lưu vực sông Mê Kông

  Hội nghị Y học cổ truyền, y học dân gian các nước tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 9 năm 2019 với chủ đề 'Y...

  3 liên quan

  Sắp thao diễn các phương pháp chữa bệnh độc đáo bằng y học cổ truyền

  Hội nghị Y học cổ truyền, y học dân gian các nước tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 9 năm 2019 với chủ đề 'Y...

  Hội nghị y học cổ truyền lưu vực sông Mê Kông

  Hội nghị y học cổ truyền, y học dân gian các nước tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 9 năm 2019 với chủ đề 'Y...

  3 liên quan