Đinh Hoài Xuân từng 'chết lên chết xuống' vì cello nhưng vẫn không từ bỏ

Đinh Hoài Xuân từng 'chết lên chết xuống' vì cello nhưng vẫn không từ bỏ

Nữ Tiến sĩ đầu tiên chuyên ngành cello Đinh Hoài Xuân tâm sự: Thực hiện thường niên concert cello từ năm 2016,...

13 liên quan

Tiến sĩ Cello Đinh Hoài Xuân sẽ thả hồn với 'Cello Fundamento Concert 4'

Tiến sĩ Cello Đinh Hoài Xuân sẽ thả hồn với 'Cello Fundamento Concert 4'

Nghệ sĩ Cello Đinh Hoài Xuân sẽ thực hiện chương trình đặc biệt của mình với tên 'Cello Fundamento Concert...

13 liên quan

Tiến sĩ Cello đầu tiên của Việt Nam nối dài chương trình hòa nhạc thường niên

Là Tiến sĩ đầu tiên tại Việt Nam về chuyên ngành âm nhạc và biểu diễn Cello, Đinh Hoài Xuân khao khát được...

13 liên quan

Tiến sĩ chuyên ngành Cello đầu tiên của Việt Nam mời 60 nghệ sĩ tham gia đêm nhạc cổ điển

Sau khi hoàn thành luận án Tiến sĩ chuyên ngành biểu diễn Cello tại Romania, Đinh Hoài Xuân về nước thực hiện...

'Trống cơm' bản Cello sẽ được diễn trong 'Cello Fundamento Concert 4'

'Cello Fundamento Concert 4 - Home Sweet Home (Trở về)' do nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân thực hiện, sẽ diễn ra vào...

11 liên quan

Đinh Hoài Xuân và giấc mơ 'Trở về'

Nghệ sĩ Cello Đinh Hoài Xuân sẽ thực hiện chương trình đặc biệt của mình với tên 'Cello Fundamento Concert...

13 liên quan

'Cello Fundamento Concert 4' và sự trở về của nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân

Nghệ sĩ Cello Đinh Hoài Xuân sẽ thực hiện chương trình đặc biệt của mình với tên 'Cello Fundamento Concert...

11 liên quan