Việt Nam – Hàn Quốc tăng cường hợp tác khoa học và công nghệ

Việt Nam – Hàn Quốc tăng cường hợp tác khoa học và công nghệ

Việt Nam – Hàn Quốc sẽ tăng cường trao đổi, đa dạng hóa hình thức hợp tác, mở rộng quy mô hợp tác. Giai đoạn...

Thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

Thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

Việt Nam và Hàn Quốc đều xác định khoa học và công nghệ có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh...

Thắt chặt hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc
Thắt chặt hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc - Ảnh 1

Thắt chặt hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Moon Che In, ngày 22/3/2018, tại Hà...

Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực ICT

Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực ICT

Sáng ngày 22/3/2018, tại Hà Nội, dưới sự bảo trợ của Bộ TT&TT Việt Nam và Bộ Khoa học, CNTT&TT Hàn Quốc, Hiệp...

Cầu nối thúc đẩy hợp tác Công nghệ thông tin Việt Nam – Hàn Quốc

Cầu nối thúc đẩy hợp tác Công nghệ thông tin Việt Nam – Hàn Quốc

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho rằng Trung tâm Hợp tác công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam - Hàn Quốc...