Chung tay vì sự phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam

Chung tay vì sự phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam

Amway Việt Nam vừa phối hợp với Tổ chức Sinh viên quốc tế AIESEC tổ chức Diễn đàn tiếng nói trẻ Youthspeak...

Amway Việt Nam đồng hành cùng Diễn đàn tiếng nói trẻ - YouthSpeak 2019

Amway Việt Nam đồng hành cùng Diễn đàn tiếng nói trẻ - YouthSpeak 2019

YouthSpeak 2019 là cơ hội cho sinh viên có cơ hội tiếp cận, mở rộng kiến thức về các lĩnh vực tác động trực...

Amway Việt Nam đồng hành cùng diễn đàn Tiếng nói trẻ

Amway Việt Nam đồng hành cùng diễn đàn Tiếng nói trẻ

Công ty Amway Việt Nam kết hợp cùng AIESEC tổ chức Diễn đàn Tiếng nói trẻ - Youthspeak 2019 tổ chức tại Trường...

Diễn đàn tiếng nói trẻ Youthspeak 2019 - vì mục tiêu phát triển bền vững

Diễn đàn tiếng nói trẻ Youthspeak 2019 - vì mục tiêu phát triển bền vững

Amway Việt Nam, kết hợp cùng AIESEC vừa tổ chức Diễn đàn tiếng nói trẻ Youthspeak 2019 tại trường Đại học...

Diễn đàn tiếng nói trẻ Youthspeak 2019

Diễn đàn tiếng nói trẻ Youthspeak 2019

Ngày 26.5, Amway Việt Nam đã phối hợp cùng Tổ chức Sinh viên Quốc tế AIESEC tổ chức Diễn đàn tiếng nói trẻ...

3 liên quan

Amway Việt Nam đồng hành cùng diễn đàn tiếng nói trẻ Youthspeak 2019 vì mục tiêu phát triển bền vứng

Amway Việt Nam đồng hành cùng diễn đàn tiếng nói trẻ Youthspeak 2019 vì mục tiêu phát triển bền vứng

Ngày 26/5, Amway Việt Nam kết hợp cùng AIESEC tổ chức Diễn Đàn Tiếng Nói Trẻ Youthspeak 2019 tổ chức tại trường...

2 liên quan