Chính phủ Venezuela tái khẳng định đối thoại với phe đối lập

Chính phủ Venezuela tái khẳng định đối thoại với phe đối lập

Ngày 17/5, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cho biết, Chính phủ Venezuela tái khẳng định lộ trình...

22 liên quan

Khai mạc diễn đàn ASEM: Chia sẻ chính sách hỗ trợ cho lao động yếu thế

Khai mạc diễn đàn ASEM: Chia sẻ chính sách hỗ trợ cho lao động yếu thế

Khoảng cách phát triển gia tăng, nhiều lao động sẽ mất việc làm và mở ra cơ hội mới, vì vậy giáo dục, đổi...

20 liên quan

Khai mạc hội nghị ASEM về thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế và xã hội tại châu Á và châu Âu

Khai mạc hội nghị ASEM về thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế và xã hội tại châu Á và châu Âu

Sáng 16-5, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội,...

20 liên quan

Hội nghị ASEM về thúc đẩy phát triển bao trùm Á-Âu

Hội nghị ASEM về thúc đẩy phát triển bao trùm Á-Âu

Sáng 16/5, tại TP Nha Trang khai mạc Hội nghị Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) về 'Thúc đẩy phát triển bao trùm...

20 liên quan

180 đại biểu tham dự Hội nghị ASEM về thúc đẩy phát triển bao trùm

Sáng 15-5, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Bộ Ngoại giao tổ chức gặp mặt báo chí để thông tin về Hội nghị ASEM...

20 liên quan

180 đại biểu tham dự Hội nghị ASEM về thúc đẩy phát triển bao trùm

180 đại biểu tham dự Hội nghị ASEM về thúc đẩy phát triển bao trùm

Sáng 15/5, tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Ngoại giao tổ chức gặp mặt báo chí để thông tin về...

20 liên quan

Singapore cân nhắc cấp phép ngân hàng ảo

Singapore cân nhắc cấp phép ngân hàng ảo

Singapore đang nghiên cứu cho phép các công ty công nghệ tài chính mở ngân hàng chỉ hoạt động trong không...

1 liên quan