Tân Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN là ai?

Tân Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN là ai?

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa tổ chức triển khai công bố các quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng -...

13 liên quan

Bổ nhiệm Thành viên HĐTV, TGĐ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Bổ nhiệm Thành viên HĐTV, TGĐ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có Tổng giám đốc mới

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có Tổng giám đốc mới

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Trần Sỹ Thanh đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh...

13 liên quan

PVN chính thức có tân Tổng Giám Đốc

PVN chính thức có tân Tổng Giám Đốc

Sáng nay (26/6), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh...

18 liên quan

Bổ nhiệm Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn PVN

Bổ nhiệm Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn PVN

Ngày 26/6, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức công...

13 liên quan

Tập đoàn Dầu khí có tân Tổng giám đốc 46 tuổi

Tập đoàn Dầu khí có tân Tổng giám đốc 46 tuổi

Sau khi Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn có đơn xin từ nhiệm và được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh...

13 liên quan