Mời đọc Tinh hoa Việt số 86, phát hành ngày 25/10/2018

Mời đọc Tinh hoa Việt số 86, phát hành ngày 25/10/2018

Bán nguyệt san Tinh hoa Việt của báo Đại Đoàn Kết, số 86 dày 32 trang, in đen trắng, phát hành trên toàn quốc...

Mời đọc Tinh hoa Việt số 85, phát hành ngày 10/10/2018

Mời đọc Tinh hoa Việt số 85, phát hành ngày 10/10/2018

Bán nguyệt san Tinh hoa Việt của báo Đại Đoàn Kết, số 85 dày 32 trang, in đen trắng, phát hành trên toàn quốc...

1 liên quan

Mời đọc Tinh hoa Việt số 84, phát hành ngày 25/9/2018

Mời đọc Tinh hoa Việt số 84, phát hành ngày 25/9/2018

Bán nguyệt san Tinh hoa Việt của báo Đại Đoàn Kết, số 84 dày 32 trang, in đen trắng, phát hành trên toàn quốc...

Tìm đọc Tinh hoa Việt số 82, phát hành ngày 25/8/2018

Tìm đọc Tinh hoa Việt số 82, phát hành ngày 25/8/2018

Bán nguyệt san Tinh hoa Việt của báo Đại Đoàn Kết, số 82, phát hành trên toàn quốc ngày 25/8/2018 với nhiều...

Hồi ức về Việt Nam của các cựu chiến binh Xô Viết: Сái chết tiến gần 1 km/giây

Hồi ức về Việt Nam của các cựu chiến binh Xô Viết: Сái chết tiến gần 1 km/giây

Vadim Petrovich Scherbakov sinh ngày 16/11/1941 tại thành phố Shatura, khu vực Moskva, tốt nghiệp trường Kỹ...

297 liên quan

Mời đọc Tinh hoa Việt số 81, ra ngày 10/8/2018

Mời đọc Tinh hoa Việt số 81, ra ngày 10/8/2018

Bán nguyệt san Tinh hoa Việt của báo Đại Đoàn Kết, số 81 dày 32 trang, in đen trắng, phát hành trên toàn quốc...

Những chi tiết thú vị ít thấy trong lễ diễu binh 9/5 ở Nga
Những chi tiết thú vị ít thấy trong lễ diễu binh 9/5 ở Nga - Ảnh 1 Những chi tiết thú vị ít thấy trong lễ diễu binh 9/5 ở Nga - Ảnh 2 Những chi tiết thú vị ít thấy trong lễ diễu binh 9/5 ở Nga - Ảnh 3

Những chi tiết thú vị ít thấy trong lễ diễu binh 9/5 ở Nga

Lễ diễu binh kỷ niệm 73 năm ngày chiến thắng phát xít ở Moscow đã diễn ra trọng thể ở nhiều nơi trên đất nước...