Bí ẩn về người phụ nữ tài sắc, 3 lần từ chối làm vợ vua Lê Hoàn

Bí ẩn về người phụ nữ tài sắc, 3 lần từ chối làm vợ vua Lê Hoàn

Bà Chúa Hến là người phụ nữ duy nhất trong lịch sử từng nhiều lần khước từ ân tình của một vị hoàng đế.

Tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng: Nét đẹp văn hóa Việt

Tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng: Nét đẹp văn hóa Việt

'Thành hoàng của các làng Việt không phải vị thần bảo vệ thành và hào của làng mà là người (theo truyền...

Ai giúp chúa Nguyễn xây dựng quân đội? (Phần 1)

Ông là người cho xây dựng Lũy Thầy (lũy Đồng Hới), một chiến lũy đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến...

Ai là tổng công trình sư bãi cọc Bạch Đằng năm 938?

Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 là kết quả và đỉnh cao của truyền thống đấu tranh kiên cường, bền bỉ của các...

Người phụ nữ tài sắc từng 3 lần từ chối làm vợ vua Lê Hoàn

Không muốn làm vợ vua, bà Chúa Hến là người phụ nữ duy nhất trong sử Việt từng nhiều lần khước từ ân tình...

1 liên quan

Người phụ nữ tài sắc 3 lần từ chối làm vợ vua Lê Hoàn

Bà Chúa Hến là người phụ nữ duy nhất trong lịch sử từng nhiều lần khước từ ân tình của một vị hoàng đế.

1 liên quan

Danh nho Tinh Thiều: Người thiết kế triều đình Lý Nam Đế

Khi tham mưu đề xuất để đại binh đánh thẳng sang Hợp Phố, quân sư Tinh Thiều cùng các tướng của Lý Bí đã có...

1 liên quan

Khám phá thú vị về Bà Chúa Kho ở Hà Nội

Giữa Hà Thành đô hội cũng hiển hiện một Bà Chúa Kho, nhưng khác với xứ Kinh Bắc, Bà Chúa Kho thành Thăng...