Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng lãnh đạo quân đội tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng lãnh đạo quân đội tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt

Là người trực tiếp tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện Quân đội ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng giữ...

42 liên quan

Tổng Bí thư Trường Chinh - Người đặt nền móng cho sự nghiệp đổi mới

Tổng Bí thư Trường Chinh - Người đặt nền móng cho sự nghiệp đổi mới

Những cống hiến của Tổng Bí thư Trường Chinh đối với sự nghiệp đổi mới đã đánh dấu mốc son chói lọi của...

4 liên quan

Có ai về phố Cát

Từ xa xưa phố Cát (trấn Vân Du, Thạch Thành, Thanh Hóa) đã có trong câu hát thờ mẫu rằng: 'Chầu rồi cậu lại...

Lạng Sơn: Người 'giữ lửa' cho những điệu then cổ

Đó là nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Bông, sinh năm 1948 tại khu II, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định. Với...

3 liên quan

Từ rút gọn & rút gọn từ

Từ rút gọn & rút gọn từ

Có một lần, trong một cuộc hội thảo quốc gia tổ chức tại Sầm Sơn (Thanh Hóa), chúng tôi nghe vài tác giả...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Ngày Quốc tế Lao động

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến với Ngày Quốc tế Lao động (1-5) từ rất sớm. Ngay từ năm 1920, với tên gọi...

54 liên quan

Truyền giữ lịch sử qua tiền giấy

Xuyên suốt chiều dài lịch sử từ ngày Độc lập 2-9-1945 đến nay, tiền giấy Việt Nam đã nhiều lần thay đổi cả...

Cách mạng Tháng Tám - Đảng dẫn dắt dân tộc biến ước mơ ngàn đời thành hiện thực

Ngày 16-8-2016, trên một số trang mạng xuất hiện bài viết có tính chất xuyên tạc về vai trò lãnh đạo của...