Ứng dụng công nghệ mới vào đào tạo nghề

Ứng dụng công nghệ mới vào đào tạo nghề

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đang diễn ra, mỗi quốc gia đều có lợi thế, thuận...

12 liên quan

Dùng công nghệ thực tế ảo để cai nghiện ma túy cho bệnh nhân

Dùng công nghệ thực tế ảo để cai nghiện ma túy cho bệnh nhân

Một số cơ sở cai nghiện ma túy của Trung Quốc sử dụng công nghệ thực tế ảo (VR) để đánh giá mức độ nghiện...

Dùng công nghệ thực tế ảo để cai nghiện ma túy cho bệnh nhân

Dùng công nghệ thực tế ảo để cai nghiện ma túy cho bệnh nhân

Một số cơ sở cai nghiện ma túy của Trung Quốc sử dụng công nghệ thực tế ảo (VR) để đánh giá mức độ nghiện...

Trung Quốc dùng công nghệ thực tế ảo cắt cơn người nghiện

Trung Quốc dùng công nghệ thực tế ảo cắt cơn người nghiện

Trung Quốc đang nghiên cứu, từng bước ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) giúp người nghiện ma túy cắt cơn....

Trung Quốc sử dụng công nghệ thực tế ảo giúp cai nghiện

Trung Quốc sử dụng công nghệ thực tế ảo giúp cai nghiện

Chương trình thí điểm tại các trung tâm phục hồi chức năng của Thượng Hải, Trung Quốc, khai thác công nghệ...

Startup Việt và thế kỷ trải nghiệm

Startup Việt và thế kỷ trải nghiệm

Khi nhìn Việt Nam từ góc độ của một quốc gia khởi nghiệp, định hướng ngành nghề hiện có, tiềm năng, nguồn...