Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương
  Bà Mai Kiều Liên kiêm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị GTNFoods

  Bà Mai Kiều Liên kiêm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị GTNFoods

  Theo kết quả Đại hội cổ đông của GTN, Bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Vinamilk sẽ giữ chức Chủ tịch Hội đồng...

  6 liên quan

  Chung Chủ tịch HĐQT: GTNFoods, Mộc Châu Milk và Vilico cộng hưởng lợi thế

  Chung Chủ tịch HĐQT: GTNFoods, Mộc Châu Milk và Vilico cộng hưởng lợi thế

  Sau khi được bầu làm Chủ tịch GTNFoods và Vilico, bà Mai Kiều Liên lại tiếp tục được bổ nhiệm làm Chủ tịch...

  116 liên quan

  Bà Mai Kiều Liên trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị GTNFoods

  Hội đồng quản trị mới của GTNFoods có 4/5 nhân sự từ Vinamilk, trong đó bà Mai Kiều Liên giữ chức Chủ tịch.

  116 liên quan

  Bà Mai Kiều Liên trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị GTNFoods

  Bà Mai Kiều Liên trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị GTNFoods

  Mới đây, Công ty CP GTNFoods (GTN) đã tiến hành Đại hội Cổ đông năm 2020, HĐQT mới của GTN có 4/5 nhân sự...

  116 liên quan

  Bà Mai Kiều Liên là Chủ tịch HĐQT của GTNFOODS

  Đó là thông báo chính thức từ Công ty CP Sữa Việt Nam gửi đến các cơ quan báo chí.

  116 liên quan

  Bà Mai Kiều Liên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị GTN Foods

  Ngày 15/2 tại Hà Nội, Công ty cổ phần GTN Foods (mã GTN HoSE) đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020....

  6 liên quan

  Bà Mai Kiều Liên trở thành Chủ tịch HĐQT GTNFOODS

  Bà Mai Kiều Liên trở thành Chủ tịch HĐQT GTNFOODS

  Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) chính thức hoàn tất việc nhận chuyển giao quyền quản trị và điều hành...

  116 liên quan

  Bà Mai Kiều Liên trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị GTNFoods

  Công ty cổ phần GTNFoods (GTN) vừa tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020, theo đó, Hội đồng quản...

  116 liên quan

  Bà Mai Kiều Liên giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần GTNFoods

  Thương vụ M&A được đánh giá là lớn và thành công nhất của ngành sữa Việt Nam năm 2019 chính thức hoàn tất...

  116 liên quan