Dòng sông quê Mẹ

Dòng sông quê Mẹ

Sau gần hai mươi năm trong quân ngũ tôi mới có dịp trở lại với dòng sông này. Bờ bên kia là vườn cây trái...

Lá bùa hình người và chuyện hãi hùng trong ngôi chùa nhốt 'vong'

Lá bùa hình người và chuyện hãi hùng trong ngôi chùa nhốt 'vong'

Theo quan niệm xưa: Nếu vong chết vào ngày, giờ xấu sẽ không siêu thoát được mà đi lung tung, quỷ sứ bắt được...

Lá bùa hình người và những chuyện bí ẩn hãi hùng trong ngôi chùa nhốt 'vong'
Lá bùa hình người và những chuyện bí ẩn hãi hùng trong ngôi chùa nhốt 'vong' - Ảnh 1 Lá bùa hình người và những chuyện bí ẩn hãi hùng trong ngôi chùa nhốt 'vong' - Ảnh 2 Lá bùa hình người và những chuyện bí ẩn hãi hùng trong ngôi chùa nhốt 'vong' - Ảnh 3

Lá bùa hình người và những chuyện bí ẩn hãi hùng trong ngôi chùa nhốt 'vong'

Theo quan niệm xưa: Nếu vong chết vào ngày, giờ xấu sẽ không siêu thoát được mà đi lung tung, quỷ sứ bắt được...

1 liên quan

Lá bùa hình người và những chuyện bí ẩn hãi hùng trong ngôi chùa nhốt 'vong'

Lá bùa hình người và những chuyện bí ẩn hãi hùng trong ngôi chùa nhốt 'vong'

heo quan niệm xưa: Nếu vong chết vào ngày, giờ xấu sẽ không siêu thoát được mà đi lung tung, quỷ sứ bắt được...

Những bản hùng ca... bên dòng Nậm Rốm - Bài 1: Dòng sông... thời hoa lửa

Nếu cánh đồng Mường Thanh gắn với truyền thuyết Ải Lậc Cậc, người khổng lồ đã có công khai phá, tạo dựng nên...

Phân biệt lễ Vu Lan và cúng Cô hồn sao cho đúng?

Phân biệt lễ Vu Lan và cúng Cô hồn sao cho đúng?

Trong dân gian, nhiều người vẫn nghĩ lễ Vu Lan và cúng Cô hồn chỉ là một mà chưa hiểu đây là hai lễ cúng khác...