Phê duyệt đơn giá đất trong ranh Khu Công nghệ cao TP.HCM

Phê duyệt đơn giá đất trong ranh Khu Công nghệ cao TP.HCM

Đơn giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi phần diện tích 40,997ha đất nằm...

Phê duyệt đơn giá đất trong Khu Công nghệ cao TP.HCM

Phê duyệt đơn giá đất trong Khu Công nghệ cao TP.HCM

UBND TP.HCM vừa phê duyệt đơn giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi phần...

TP.HCM: Phê duyệt đơn giá đất để tính bồi thường trong Khu công nghệ cao

TP.HCM: Phê duyệt đơn giá đất để tính bồi thường trong Khu công nghệ cao

UBND TP.HCM vừa phê duyệt đơn giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi phần...

TPHCM: Khu công nghệ cao, giá bồi thường cao nhất hơn 15 triệu đồng/m2

TPHCM: Khu công nghệ cao, giá bồi thường cao nhất hơn 15 triệu đồng/m2

UBND TP.HCM vừa phê duyệt đơn giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi phần...

TP.HCM duyệt giá đất vùng ranh Khu công nghệ cao làm cơ sở bồi thường

TP.HCM duyệt giá đất vùng ranh Khu công nghệ cao làm cơ sở bồi thường

UBND TP.HCM vừa phê duyệt đơn giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi phần...

TP.HCM phê duyệt đơn giá đất tính bồi thường trong Khu Công nghệ cao TP.HCM

TP.HCM phê duyệt đơn giá đất tính bồi thường trong Khu Công nghệ cao TP.HCM

TGTTO UBND TP.HCM vừa phê duyệt đơn giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi...

Bi thương vụ sát hại 700 liệt sĩ, đồng bào ở Sài Gòn 1946-1947
Bi thương vụ sát hại 700 liệt sĩ, đồng bào ở Sài Gòn 1946-1947 - Ảnh 1 Bi thương vụ sát hại 700 liệt sĩ, đồng bào ở Sài Gòn 1946-1947 - Ảnh 2 Bi thương vụ sát hại 700 liệt sĩ, đồng bào ở Sài Gòn 1946-1947 - Ảnh 3

Bi thương vụ sát hại 700 liệt sĩ, đồng bào ở Sài Gòn 1946-1947

Khám phá câu chuyện lịch sử phía sau đền Bến Nọc, nơi tưởng niệm các nạn nhân của sự kiện 700 chiến sĩ, đồng...