Lỗ nghìn tỷ, nợ thuế trăm tỷ vẫn thưởng

Lỗ nghìn tỷ, nợ thuế trăm tỷ vẫn thưởng

Hết năm 2017, Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (SBIC), tiền thân là Tập đoàn Vinashin, lỗ lũy kế...

Nhiều doanh nghiệp ở Hà Nội vẫn chây ì không chịu nộp thuế

Nhiều doanh nghiệp ở Hà Nội vẫn chây ì không chịu nộp thuế

Cục Thuế Hà Nội vừa công khai danh sách 143 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với số nợ lên tới hơn 253...

Thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế

Thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế

Nhằm tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đôn đốc thu nợ thuế, vừa qua, UBND Thành phố Hà Nội đã ra quyết...

Kiên quyết với doanh nghiệp nợ thuế

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ...

Hà Nội sẽ mời người nợ thuế tới làm việc

Hà Nội sẽ mời người nợ thuế tới làm việc

Cục Thuế Hà Nội sẽ mời người chây ỳ nợ thuế lên làm việc trực tiếp, hoặc mời người nộp thuế làm việc với UBND...

Hà Nội sẽ mời người chây ì nợ thuế tới làm việc

Hà Nội sẽ mời người chây ì nợ thuế tới làm việc

Trong năm 2018, Ban chỉ đạo thu hồi nợ đọng thuế TP. Hà Nội yêu cầu tăng cường xử lý nợ đọng thuế, cần thiết,...

5 liên quan

Hà Nội sẽ mời người chây ỳ nợ thuế tới làm việc

Hà Nội sẽ mời người chây ỳ nợ thuế tới làm việc

Ban chỉ đạo thu hồi nợ thuế Hà Nội yêu cầu Cục Thuế phải phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh,...