Đề nghị dừng thu phí đường bộ đối với dự án BOT Bắc Bình Định

Đề nghị dừng thu phí đường bộ đối với dự án BOT Bắc Bình Định

Ngày 14/4, Cục Quản lý Đường bộ III, cho biết đơn vị đã có văn bản kiến nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ...

Vì sao BOT Bắc Bình Định bị kiến nghị dừng thu phí?

Vì sao BOT Bắc Bình Định bị kiến nghị dừng thu phí?

Cục Quản lý Đường bộ III vừa kiến nghị tạm dừng thu phí đối với trạm BOT Bắc Bình Định vì chậm sửa chữa đường...

Đường hư hỏng kéo dài, BOT Bắc Bình Định bị kiến nghị dừng thu giá

Đường hư hỏng kéo dài, BOT Bắc Bình Định bị kiến nghị dừng thu giá

Cục Quản lý đường bộ 3 vừa có văn bản kiến nghị Tổng cục Đường bộ VN dừng thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ...

Chậm sửa đường, BOT Bắc Bình Định bị kiến nghị dừng thu giá

Chậm sửa đường, BOT Bắc Bình Định bị kiến nghị dừng thu giá

Do chưa khắc phục các hư hỏng trên Quốc lộ (QL) 1 theo yêu cầu, BOT Bắc Bình Định đã bị cơ quan chức năng...

Kiến nghị dừng thu giá BOT Bắc Bình Định

Kiến nghị dừng thu giá BOT Bắc Bình Định

Nhà đầu tư sửa chữa mặt đường không đảm bảo nên Cục Quản lý đường bộ III kiến nghị dừng thu giá đối với BOT...

Để đường xuống cấp, trạm BOT Bắc Bình Định bị kiến nghị dừng thu phí

Để đường xuống cấp, trạm BOT Bắc Bình Định bị kiến nghị dừng thu phí

Dù tình trạng xuống cấp xảy ra từ lâu nhưng công tác khắc phục, sửa chữa của chủ đầu tư không được thực hiện...

Để đường hỏng, BOT Bắc Bình Định bị kiến nghị dừng thu giá

Để đường hỏng, BOT Bắc Bình Định bị kiến nghị dừng thu giá

Cục Quản lý Đường bộ III kiến nghị dừng thu giá đối với BOT Bắc Bình Định vì chậm sửa chữa hư hỏng đường.