Chi nhánh Cảng Tân Vũ đưa thêm 2 cần trục giàn tầm với 14 hàng container vào hoạt động

Cuối tháng 3/2018, tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng chính thức đưa vào hoạt động...

Chi nhánh Cảng Tân Vũ đưa thêm 2 cần trục giàn tầm với 14 hàng container vào hoạt động

Chi nhánh Cảng Tân Vũ đưa thêm 2 cần trục giàn tầm với 14 hàng container vào hoạt động

Đây là loại cần trục giàn cầu tàu (QC) chuyên dùng xếp dỡ container, được sản xuất tại Cộng hòa liên bang...

2 liên quan

Cảng Hải Phòng đưa vào vận hành 2 cần trục giàn tầm với 14 hàng container

Cảng Hải Phòng đưa vào vận hành 2 cần trục giàn tầm với 14 hàng container

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã chính thức đưa 2 cần trục giàn tầm với 14 hàng container vào hoạt động nhằm...

Cảng Hải Phòng đưa 2 cần trục giàn tầm với 14 hàng container vào hoạt động

Cảng Hải Phòng đưa 2 cần trục giàn tầm với 14 hàng container vào hoạt động

Đây là loại cần trục giàn cầu tàu (QC) chuyên dùng xếp dỡ container. Sức nâng 40/50 tấn. Chiều cao nâng tính...

4 liên quan

Cảng Hải Phòng đưa 2 cần trục giàn tầm với 14 hàng container vào hoạt động

Cảng Hải Phòng đưa 2 cần trục giàn tầm với 14 hàng container vào hoạt động

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng chính thức đưa 2 cần trục giàn tầm với 14 hàng container vào hoạt động nhằm...

2 liên quan