Chiếc xe đạp của 'cậu bé Sơn La' được trả giá cao; Bào ngư cho giới nhà giàu rớt giá hơn nửa

Chiếc xe đạp của 'cậu bé Sơn La' được trả giá cao; Bào ngư cho giới nhà giàu rớt giá hơn nửa

Một công ty đã bỏ ra số tiền 103 triệu đồng để mua lại chiếc xe mà cậu bé Vì Quyết Chiến đạp xuống Hà Nội...

1 liên quan

Chiếc xe ngược dòng thăm em của 'cậu bé Sơn La' được giá 103 triệu đồng

Chiếc xe ngược dòng thăm em của 'cậu bé Sơn La' được giá 103 triệu đồng

Cảm động trước tình cảm của cậu bé Vì Quyết Chiến, một công ty đã bỏ ra số tiền 103 triệu đồng để mua lại...

2 liên quan

Xe đạp vượt 100 km về thăm em của 'cậu bé Sơn La' được giá 103 triệu

Xe đạp vượt 100 km về thăm em của 'cậu bé Sơn La' được giá 103 triệu

Chiếc xe đạp không phanh của cậu bé Vì Quyết Chiến - người đã vượt hơn 100km từ Sơn La xuống Hà Nội thăm em...

6 liên quan

Chiếc xe đạp không phanh của 'cậu bé Sơn La' được trả giá 103 triệu đồng

Chiếc xe đạp không phanh của 'cậu bé Sơn La' được trả giá 103 triệu đồng

Chiếc xe đạp cậu bé Vì Quyết Chiến được một công ty mua lại với giá 103 triệu đồng, số tiền này bằng đúng...

6 liên quan

Chiếc xe đạp không phanh của 'cậu bé Sơn La' được trả giá 103 triệu đồng

Chiếc xe đạp không phanh của 'cậu bé Sơn La' được trả giá 103 triệu đồng

Số tiền đấu giá chiếc xe bằng đúng quãng đường 103 km Vì Quyết Chiến đi từ Sơn La xuống Hà Nội thăm em.

Chiếc xe đạp của 'cậu bé Sơn La' được trả giá 103 triệu đồng

Chiếc xe đạp của 'cậu bé Sơn La' được trả giá 103 triệu đồng

Tổng số tiền thu được sau khi đấu giá chiếc xe đạp không phanh của cậu bé Vì Quyết Chiến, người đã đạp xe...