Chiếc xe đạp không phanh của cậu bé Sơn La được bán 103 triệu đồng

Chiếc xe đạp không phanh của cậu bé Sơn La được bán 103 triệu đồng

Cảm kích trước tình cảm của cậu bé Sơn La 13 tuổi đạp chiếc xe đạp không phanh xuống Hà Nội thăm em, một nhà...

6 liên quan

Chiếc xe đạp không phanh của 'cậu bé Sơn La' được trả giá 103 triệu đồng

Chiếc xe đạp không phanh của 'cậu bé Sơn La' được trả giá 103 triệu đồng

Chiếc xe đạp cậu bé Vì Quyết Chiến được một công ty mua lại với giá 103 triệu đồng, số tiền này bằng đúng...

6 liên quan

Chiếc xe đạp của cậu bé Sơn La được đấu giá 103 triệu

Chiếc xe đạp của cậu bé Sơn La được đấu giá 103 triệu

Chiếc xe đạp của cậu bé Vì Quyết Chiến đã được đấu giá với mức tiền 103 triệu đồng.

3 liên quan

Chiếc xe đạp tình thương của Vì Quyết Chiến được trả giá 103 triệu đồng

Chiếc xe đạp tình thương của Vì Quyết Chiến được trả giá 103 triệu đồng

Tổng số tiền thu được sau khi đấu giá chiếc xe đạp không phanh của cậu bé Vì Quyết Chiến, người đã đạp xe...

6 liên quan

Chiếc xe đạp của 'cậu bé Sơn La' được trả giá 103 triệu đồng

Chiếc xe đạp của 'cậu bé Sơn La' được trả giá 103 triệu đồng

Tổng số tiền thu được sau khi đấu giá chiếc xe đạp không phanh của cậu bé Vì Quyết Chiến, người đã đạp xe...