Bảo Việt lập 'hattrick' giải thưởng tại Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết năm 2018

Bảo Việt lập 'hattrick' giải thưởng tại Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết năm 2018

Tại Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên tốt nhất, nay đổi tên thành 'Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm...

4 liên quan

Tổng doanh thu hợp nhất của Bảo Việt ước đạt 30.932 tỷ đồng, tăng 32,4%

Tổng doanh thu hợp nhất của Bảo Việt ước đạt 30.932 tỷ đồng, tăng 32,4%

Là doanh nghiệp với quy mô tài sản hàng đầu trên thị trường bảo hiểm, ước đạt trên 100.000 tỷ đồng tại ngày...

8 liên quan

Bảo Việt sắp sử dụng phần mềm bán hàng và bồi thường trực tuyến

Bảo Việt sắp sử dụng phần mềm bán hàng và bồi thường trực tuyến

Là doanh nghiệp với quy mô tài sản hàng đầu trên thị trường bảo hiểm, ước đạt 4 tỷ USD, Bảo hiểm Bảo Việt...

4 liên quan

Bảo Việt nhân thọ chi trả quyền lợi bảo hiểm 8,4 tỷ cho khách hàng gặp rủi ro

Bảo Việt nhân thọ chi trả quyền lợi bảo hiểm 8,4 tỷ cho khách hàng gặp rủi ro

Mới đây, Bảo Việt nhân thọ đã tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm cho vợ chồng khách hàng thiệt mạng do hỏa...

2 liên quan

Chi trả quyền lợi bảo hiểm 8,4 tỷ cho khách hàng gặp rủi ro

Chi trả quyền lợi bảo hiểm 8,4 tỷ cho khách hàng gặp rủi ro

Bảo Việt Nhân thọ vừa chi trả quyền lợi bảo hiểm cho vợ chồng khách hàng thiệt mạng do hỏa hoạn với số tiền...

20 liên quan

Chi trả 8,4 tỷ đồng bảo hiểm cho khách hàng gặp rủi ro

Chi trả 8,4 tỷ đồng bảo hiểm cho khách hàng gặp rủi ro

Ngày 21-10, Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ đã trao 8,4 tỷ đồng chi trả quyền lợi bảo hiểm. Số tiền trên được...

20 liên quan