Hai liên danh nhà đầu tư tham gia đấu thầu cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

Hai liên danh nhà đầu tư tham gia đấu thầu cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

Nhà đầu tư nào bỏ thầu giá trị vốn góp của nhà nước thấp nhất sẽ được xem xét lựa chọn...

1 liên quan

Giải phóng mặt bằng hơn 450km dự án cao tốc Bắc – Nam

Giải phóng mặt bằng hơn 450km dự án cao tốc Bắc – Nam

Đến nay, các địa phương nơi 11 dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua đã giải phóng mặt bằng được 454,15km.

1107 liên quan

Đã giải phóng mặt bằng được hơn 450km cao tốc Bắc - Nam

Các địa phương nơi 11 dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc – Nam phía Đông đi qua đã giải phóng mặt bằng được...

1107 liên quan

11 dự án cao tốc Bắc - Nam đang giải phóng mặt bằng thế nào?

Đến nay, các địa phương nơi 11 dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua đã giải phóng mặt bằng (GPMB) được 454,15km.

1107 liên quan

5 liên danh nhà đầu tư nội qua sơ tuyển 2 đoạn BOT cao tốc Bắc-Nam

Sau 4 tháng chấm sơ tuyển, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã chọn được 5 nhà đầu tư vượt sơ tuyển để thực...

2 liên quan

Đã chọn được nhà đầu tư trúng sơ tuyển dự án cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực...

2 liên quan

Hủy đấu thầu quốc tế, cao tốc Bắc - Nam sẽ triển khai thế nào?

Bộ GTVT sẽ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển cho các nhà đầu tư vào đầu tháng 10/2019 và sẽ hoàn thành công tác...

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể truy trách nhiệm sau sự cố tuyến tránh Chư Sê

Bộ trưởng yêu cầu Ban QLDA 6 rút ra bài học kinh nghiệm, kiểm điểm và có giải pháp xử lý mạnh tay đối với...

11 liên quan

Nhà đầu tư có tiếng của Trung Quốc, Hàn Quốc đấu thầu dự án cao tốc Bắc - Nam

Tại lễ mở thầu hai dự án thuộc cao tốc Bắc- Nam nhánh phía Đông, đại diện chủ đầu tư ghi nhận có 16 nhà...

1107 liên quan

Đấu thầu chọn nhà đầu tư cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Nghệ An: Doanh nghiệp Trung Quốc, Hàn Quốc áp đảo

Sau 60 ngày phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, đã có 16 nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc và liên danh các...

1107 liên quan