Người chiến sỹ cộng sản kiên trung, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Người chiến sỹ cộng sản kiên trung, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Hoàng Văn Thụ, người chiến sỹ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách...

29 liên quan

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ: Bồi đắp từ truyền thống quê hương, gia đình

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ: Bồi đắp từ truyền thống quê hương, gia đình

Sinh ra trong một gia đình hiếu học, giàu tình cảm, lòng nhân ái và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống...

29 liên quan

Tự hào miền quê mang tên người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Tự hào miền quê mang tên người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Những ngày này, chúng tôi về thăm xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn), nơi sinh của đồng chí Hoàng...

29 liên quan

Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng

Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của cách mạng Việt Nam liên tục thất...

29 liên quan

Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Người chiến sĩ Cộng sản kiên trung �

Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Người chiến sĩ Cộng sản kiên trung �

ng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Hội thảo là dịp để chúng ta tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu làm rõ thêm...

7 liên quan

Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng

Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng

Ngày 3/11, tại thành phố Lạng Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Tỉnh ủy Lạng...

29 liên quan

Hoàng Văn Thụ - Người chiến sỹ cộng sản kiên trung

Hoàng Văn Thụ - Người chiến sỹ cộng sản kiên trung

Đồng chí Hoàng Văn Thụ, người chiến sỹ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách...

29 liên quan

Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu-Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất

Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu-Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4-11-1909/4-11-2019) - lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng...

29 liên quan

Hoàng Văn Thụ - Một tấm gương chói lọi của đạo đức cách mạng

Hoàng Văn Thụ - Một tấm gương chói lọi của đạo đức cách mạng

Là một cán bộ lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, sâu sát thực tiễn và gắn bó mật thiết với nhân dân, đồng chí...

29 liên quan

Người chiến sĩ cộng sản tận trung với nước, tận hiếu với dân

Người chiến sĩ cộng sản tận trung với nước, tận hiếu với dân

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4-11-1909/4-11-2019) là dịp để chúng ta cùng ôn lại cuộc...

29 liên quan

110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ: Theo dấu chân Anh

110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ: Theo dấu chân Anh

Chớm tuổi thanh xuân, Hoàng Văn Thụ sang Nam Ninh, Long Châu thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung...

29 liên quan

110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ: Thời tuổi trẻ sôi nổi

110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ: Thời tuổi trẻ sôi nổi

Sinh ra và lớn lên trong gia đình gia giáo, truyền thống yêu nước nồng nàn, Hoàng Văn Thụ sớm bộc lộ là con...

29 liên quan

Khai mạc Triển lãm chuyên đề 'Hoàng Văn Thụ - Sáng mãi tên anh'

Khai mạc Triển lãm chuyên đề 'Hoàng Văn Thụ - Sáng mãi tên anh'

Ngày 25/10, tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai mạc Triển...

3 liên quan