Ra mắt bộ sách 'Nghiên cứu Hồ Chí Minh - Một số công trình tuyển chọn'

Ra mắt bộ sách 'Nghiên cứu Hồ Chí Minh - Một số công trình tuyển chọn'

Nhân chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020), NXB Tổng hợp TP. HCM ra mắt...

7 liên quan

Ra mắt bộ sách 'Nghiên cứu Hồ Chí Minh - Một số công trình tuyển chọn'

Ra mắt bộ sách 'Nghiên cứu Hồ Chí Minh - Một số công trình tuyển chọn'

Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, NXB Tổng hợp giới thiệu đến độc giả bộ sách...

7 liên quan

90 năm Đảng bộ TP Hà Nội: Không ngừng đổi mới tư duy và hành động

90 năm ra đời và phát triển, Đảng bộ TP Hà Nội luôn ý thức rõ trọng trách của mình với Đảng và dân tộc. Dù...

112 liên quan

Chủ tịch Hồ Chí Minh: 'Các cơ quan tư pháp phải thật sự là chỗ dựa của nhân dân…'

Quan điểm của Lãnh tụ Hồ Chí Minh về ngành Tòa án và công tác Tòa án là sự kết hợp giữa truyền thống đạo...

Xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất: Góp phần bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân

Cách mạng Tháng Tám thành công, Hà Nội trở thành Thủ đô của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Nhưng thù...

2 liên quan

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám trong thời đại 4.0

Những ngày mùa Thu của 74 năm về trước, từ Khu Giải phóng Tân Trào, lệnh tổng khởi nghĩa đã được truyền đi...

Định hướng công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, người thầy vĩ đại của...

Bổ sung lý luận xây dựng Đảng ở Việt Nam và Lào �

Các báo cáo tại Hội thảo đã được hai bên trao đổi, thảo luận sôi nổi và đi sâu phân tích thực trạng và giải...

Bế mạc Hội thảo Lý luận lần thứ VII giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Sáng 31/7, tại Quảng Bình, Hội thảo Lý luận lần thứ VII giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách...

7 liên quan

Khai mạc hội thảo Lý luận lần thứ VII giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Thực hiện Thỏa thuận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; triển khai chương trình...

8 liên quan

Khai mạc hội thảo Lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Thực hiện Thỏa thuận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; triển khai chương trình...

8 liên quan

Khai mạc hội thảo Lý luận lần thứ VII giữa Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào

TTXVN - Thực hiện Thỏa thuận giữa Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào, triển khai chương...

8 liên quan

Nâng cấp hợp tác Quân đội Việt Nam - Lào là nhu cầu tất yếu khách quan

Nhân kỷ niệm 70 Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào (20/1/1949 - 20/1/2019), phóng viên TTXVN tại Viêng...