Tài khoản

Bạn đồng ý với việc Đăng nhập/Đăng ký từ tài khoản liên kết Zalo
Có những nội dung mới được đưa vào để đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô

Có những nội dung mới được đưa vào để đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô

Chuyên trang Pháp Luật & Xã Hội - Báo Kinh tế & Đô thị
Chủ tịch, Phó chủ tịch hội quần chúng ở Trung ương giữ chức vụ không quá hai nhiệm kỳ

Chủ tịch, Phó chủ tịch hội quần chúng ở Trung ương giữ chức vụ không quá hai nhiệm kỳ

Báo Công Thương
'Phân cấp, phân quyền tạo đột phá phát triển Thủ đô'

'Phân cấp, phân quyền tạo đột phá phát triển Thủ đô'

Chuyên trang Pháp Luật & Xã Hội - Báo Kinh tế & Đô thị

Mô hình tổ chức chính quyền đô thị ở Đà Nẵng: Tiếp tục hoàn thiện để phát huy tính ưu việt

Báo Đà Nẵng
Bài 3: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn

Bài 3: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn

Chuyên trang Pháp Luật & Xã Hội - Báo Kinh tế & Đô thị
Có quy định về ký thay trên chứng chỉ hành nghề không?

Có quy định về ký thay trên chứng chỉ hành nghề không?

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
Sửa đổi Luật Thủ đô: Để tổ chức chính quyền đô thị hoạt động hiệu quả

Sửa đổi Luật Thủ đô: Để tổ chức chính quyền đô thị hoạt động hiệu quả

Báo Kinh Tế Đô Thị
Hà Nội cần quy định phân cấp để đảm bảo thẩm quyền của chính quyền phường đặc biệt

Hà Nội cần quy định phân cấp để đảm bảo thẩm quyền của chính quyền phường đặc biệt

Chuyên trang Pháp Luật & Xã Hội - Báo Kinh tế & Đô thị
Dự Thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Hà Nội cần xây dựng mô hình chính quyền đô thị phù hợp

Dự Thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Hà Nội cần xây dựng mô hình chính quyền đô thị phù hợp

Chuyên trang Pháp Luật & Xã Hội - Báo Kinh tế & Đô thị
Sửa đổi Luật Thủ đô: Từ kinh nghiệm quản trị đô thị ở các nước

Sửa đổi Luật Thủ đô: Từ kinh nghiệm quản trị đô thị ở các nước

Báo Kinh Tế Đô Thị
Tổ chức chính quyền đô thị hoạt động hiệu quả

Tổ chức chính quyền đô thị hoạt động hiệu quả

Báo Hà Nội Mới
Góp ý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Tổ chức bộ máy theo hướng phân cấp, phân quyền

Góp ý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Tổ chức bộ máy theo hướng phân cấp, phân quyền

Báo Hà Nội Mới
Hà Nội: Mô hình chính quyền đô thị cho kết quả tích cực

Hà Nội: Mô hình chính quyền đô thị cho kết quả tích cực

Báo VietnamPlus
HĐND Đà Nẵng và Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm thực hiện mô hình Chính quyền đô thị

HĐND Đà Nẵng và Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm thực hiện mô hình Chính quyền đô thị

Chuyên trang Công an Đà Nẵng - Báo Công an Nhân dân
Mô hình chính quyền đô thị: Tinh gọn và hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Mô hình chính quyền đô thị: Tinh gọn và hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Chuyên trang Pháp Luật & Xã Hội - Báo Kinh tế & Đô thị
Tạo đột phá trong tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở

Tạo đột phá trong tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở

Báo VietnamPlus
Vận hành mô hình chính quyền đô thị tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Vận hành mô hình chính quyền đô thị tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Báo Hà Nội Mới
Xây dựng một chính quyền phục vụ người dân tốt hơn

Xây dựng một chính quyền phục vụ người dân tốt hơn

Chuyên trang Pháp Luật & Xã Hội - Báo Kinh tế & Đô thị