Vai trò đặc biệt của xe tăng M48 chiến lợi phẩm trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Vai trò đặc biệt của xe tăng M48 chiến lợi phẩm trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Xe tăng chiến đấu chủ lực M48 Patton là một trong vô số chiến lợi phẩm được Quân đội nhân dân Việt Nam thu...

248 liên quan

Tổ chức và sử dụng lực lượng tác chiến linh hoạt

Tổ chức và sử dụng lực lượng tác chiến linh hoạt

Nhằm nghi binh, thu hút lực lượng chủ lực địch, chủ yếu là quân Mỹ ra khu vực Đường 9, vây hãm và giam chân...

Bài 1: Quân thường trực Quân đội Trung Quốc sẽ còn khoảng 2 triệu người, giảm 300.000

Bài 1: Quân thường trực Quân đội Trung Quốc sẽ còn khoảng 2 triệu người, giảm 300.000

Vụ cô giáo quỳ gối xin dạy học tại Nghệ An: Vẫn đình chỉ hoạt động nhưng cho phép gia hạn hoàn thiện hồ sơ

Vụ cô giáo quỳ gối xin dạy học tại Nghệ An: Vẫn đình chỉ hoạt động nhưng cho phép gia hạn hoàn thiện hồ sơ

Thông tin trên được ông Lê Đức Cường – CVP UBND tỉnh Nghệ An xác nhận, theo đó, trước sự việc dừng hoạt động...

Tiến công tiêu diệt 5 sư đoàn chủ lực ngụy, trận mở đầu chiến dịch Hồ Chí Minh

Tiến công tiêu diệt 5 sư đoàn chủ lực ngụy, trận mở đầu chiến dịch Hồ Chí Minh

Trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, quân ta đã tiến công tiêu diệt 5 sư đoàn chủ lực ngụy trong...

Cuộc nghi binh chiến lược công phu và vĩ đại

Cuộc nghi binh chiến lược công phu và vĩ đại

Chiến lược đánh lạc hướng đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu...