Tu tập cũng như giữ thành

Tu tập cũng như giữ thành

'Một thời, Đức Phật du hành nước Xá-vệ, ở trong Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các...

6 cách tư duy của người thành công

6 cách tư duy của người thành công

Người thành công luôn tìm nguyên nhân ở bản thân và dựa vào những cách tư duy này trong khi người thất bại...

Trường chuyên: Không giáo dục tinh hoa không có người tài

Trường chuyên: Không giáo dục tinh hoa không có người tài

Trường chuyên và lớp chuyên là một trong những loại hình đào tạo chất lượng cao mà thế giới, khu vực đã áp...

173 liên quan

Trên đời có 3 loại người vô cùng đáng sợ: Nếu kết giao, không sớm thì muộn cũng rước đại họa vào người

Trên đời có 3 loại người vô cùng đáng sợ: Nếu kết giao, không sớm thì muộn cũng rước đại họa vào người

Trên đời có 3 loại người vô cùng đáng sợ, không nên kết giao, bằng không sớm muộn cũng rước đại họa vào...

3 liên quan

Muốn biết đàn ông có thật lòng chung thủy hay không, phụ nữ chỉ cần nhìn đường chỉ tay là rõ

Muốn biết đàn ông có thật lòng chung thủy hay không, phụ nữ chỉ cần nhìn đường chỉ tay là rõ

Phụ nữ, muốn biết đàn ông có chung thủy với mình hay khôn, chỉ cần nhìn vào đường chỉ tay là rõ. Hãy cùng...

Khổng Tử: 'Người không qua gian khó, thì không thể thành công'

Khổng Tử: 'Người không qua gian khó, thì không thể thành công'

Khổng Tử dạy: 'Muốn trở thành bậc trượng phu đội trời đạp đất, đừng mong sẽ bước trên con đường bằng phẳng,...