Phối hợp đồng bộ để xử lý nợ xấu

Phối hợp đồng bộ để xử lý nợ xấu

Quá trình tái cơ cấu và xử lý nợ xấu đã đi qua hơn nửa thời gian của giai đoạn 2 (2016-2020) trong đề án...

25 liên quan

Đại biểu quốc hội lo chính sách cho đồng bào dân tộc còn 'chắp vá'

Đại biểu quốc hội lo chính sách cho đồng bào dân tộc còn 'chắp vá'

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng chia sẻ: 'Sự khó khăn của đồng bào dân tộcgiống như một chiếc áo và có thể nói chỗ...

16 liên quan

Đại biểu quốc hội lo chính sách cho đồng bào dân tộc còn 'chắp vá'

Theo đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, sự khó khăn của đồng bào dân tộc giống như một chiếc áo và có thể nói chỗ...

Nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện từ vùng 'năm nhất'

Giai đoạn ba năm từ 2016-2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị đã...

1 liên quan

Đánh giá kết quả các chương trình mục tiêu quốc gia

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp...

Có địa phương còn thờ ơ với công tác giảm nghèo

Đó là thực trạng được Phó Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng nêu tại phiên họp 11 của Ủy...

99 liên quan

Thoát nghèo, phải trở thành động lực

Muốn công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững rất cần sự nỗ lực của toàn xãhội, trong đó có hai thành tố quan...

99 liên quan

Hơn 100 phu vàng bị đẩy đuổi khỏi mỏ vàng Bồng Miêu

Nhà chức trách tỉnh Quảng Nam đã đẩy đuổi hơn 100 phu vàng, tạm giữ nhiều dụng cụ, máy móc khai thác vàng...