Bóc trần chiêu trò lợi dụng 'dân chủ' thực hiện chiến lược 'diễn biến hòa bình' để chống phá Đảng, Nhà nước ta

Bóc trần chiêu trò lợi dụng 'dân chủ' thực hiện chiến lược 'diễn biến hòa bình' để chống phá Đảng, Nhà nước ta

Tiến hành chiến lược 'diễn biến hòa bình', các thế lực thù địch ra sức chống phá cách mạng Việt Nam trên...

159 liên quan

Chìa khóa vạn năng đưa đất nước tiến lên

Chìa khóa vạn năng đưa đất nước tiến lên

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hành dân chủ rộng rãi là chìa khóa vạn năng để tháo gỡ, vượt qua mọi khó...

4 liên quan

Top 10 sự kiện chấn động lịch sử xảy ra đúng ngày 8/3

Top 10 sự kiện chấn động lịch sử xảy ra đúng ngày 8/3

Trong lịch sử thế giới, ngày 8/3 là ngày xảy ra nhiều sự kiện quan trọng như ngày lên ngôi của Nữ hoàng Anh...

Anh Nguyễn Hà Thanh đoạt giải Nhất tuần 15 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử của Đảng

Trong tuần thi thứ 15 đã có 85.066 người tham gia thi với 194.027 lượt thi, 9.326 người trả lời đúng cả 8...

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản từ thực tiễn Cách mạng Tháng Mười Nga

Cách đây đúng 102 năm, ngày 7-11-1917, cuộc khởi nghĩa vũ trang của công nhân, binh lính ở thành phố...

19 liên quan

Đệ nhất thế chiến - Vai trò của người vắng mặt

Nhật Bản bằng thực lực của mình, vẫn có những tác động âm thầm nhưng then chốt đối với việc 'dàn quân' của...

Cảnh giác với những chiêu bài 'dân chủ'

10 liên quan