Âm nhạc Phật giáo Việt Nam có gì đặc biệt?

Âm nhạc Phật giáo Việt Nam có gì đặc biệt?

Phật giáo Việt Nam có một kho tàng âm nhạc lễ rất phong phú, từ nội dung, tính chất âm nhạc cho tới hình thức...

Âm nhạc Phật giáo Việt Nam có gì đặc biệt?

Âm nhạc Phật giáo Việt Nam có gì đặc biệt?

Phật giáo Việt Nam có một kho tàng âm nhạc lễ rất phong phú, từ nội dung, tính chất âm nhạc cho tới hình thức...

1 liên quan

Phát triển doanh nghiệp công nghệ: 'Chìa khóa hóa Rồng'

Phát triển doanh nghiệp công nghệ: 'Chìa khóa hóa Rồng'

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Việt Nam muốn thực hiện được mục tiêu của cách...

2 liên quan

Việt Nam cần phải đi đầu về phát minh, sáng chế công nghệ

Việt Nam cần phải đi đầu về phát minh, sáng chế công nghệ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định công nghệ là nhân tố chính để phát triển kinh tế, thoát khỏi bẫy thu...

1 liên quan

'Doanh nghiệp công nghệ là hạt nhân thực hiện khát vọng hóa rồng'

'Doanh nghiệp công nghệ là hạt nhân thực hiện khát vọng hóa rồng'

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định công nghệ là nhân tố chính để phát triển kinh tế, thoát khỏi...

9 liên quan

Thủ tướng: 'Cần hành động nhanh hơn trong thời đại kỹ thuật số'

Thủ tướng: 'Cần hành động nhanh hơn trong thời đại kỹ thuật số'

'Doanh nghiệp công nghệ là hạt nhân để thực hiện khát vọng một dân tộc hóa rồng', Thủ tướng Chính phủ Nguyễn...

9 liên quan