Chuyện thú vị về người mượn sử răn vua

Chuyện thú vị về người mượn sử răn vua

Qua việc viết sử Lê Tung muốn khuyên răn nhà vua hiểu được lẽ hưng vong của các triều đại trước.

1 liên quan

Sách Công nghệ Tiếng việt bị loại khi thẩm định

Sách Công nghệ Tiếng việt bị loại khi thẩm định

Bộ sách Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại được giảng dạy trong suốt 40 năm qua sẽ có thể bị dừng từ năm...

212 liên quan

Các vị vua Việt đọc sách gì để tự 'sửa mình'?

Có nhiều vị vua Việt Nam có tài văn học, từng viết sách, như vua Trần Nhân Tông, Trần Thánh Tông, Lê Thánh...

Ai giỏi hơn ông Park Hang-seo?

Không có ai, câu trả lời chắc chắn là thế. Ngay cả HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải cũng phải thừa nhận: 'HLV Park Hang...

46 liên quan

Các vị vua Việt đọc sách gì để tự 'sửa mình'?

Có nhiều vị vua Việt Nam có tài văn học, từng viết sách, như vua Trần Nhân Tông, Trần Thánh Tông, Lê Thánh...

1 liên quan

Phong thủy Hà Nội xưa đáp ứng gì để được chọn làm kinh đô?

'Thượng Kinh dáng gọi là thế núi ôm bọc như choàng áo, dòng sông quanh vòng như cái đai, đằng sau tựa vào...