Giải mã điều đặc biệt ở nơi sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Giải mã điều đặc biệt ở nơi sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Nguyên quán của cố Tổng Bí thư Trần Phú là làng Tùng Sinh, nay thuộc xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà...

Hai điểm hành hương đặc biệt gắn với cuộc đời đồng chí Trần Phú

Hai điểm hành hương đặc biệt gắn với cuộc đời đồng chí Trần Phú

Thành An Thổ ở Phú Yên là nơi ra đời, và núi Quần Hội ở Hà Tĩnh là chốn an nghỉ của đồng chí Trần Phú -...

Đại giới đàn Hải Dương thành tựu viên mãn

Đại giới đàn Hải Dương thành tựu viên mãn

Ngày 23-12 (28-11-Kỷ Hợi), nghi thức truyền trao giới pháp cho các giới tử phát nguyện thọ giới tại Đại...

1 liên quan

Giáo dục tư thục của nước ta thời xưa rẻ như thế nào?

Giáo dục tư thục được thực hiện trong làng, do thầy đồ đảm nhiệm, những người này sống thanh đạm bằng những...

Học trò ngày xưa thi như thế nào để đỗ trạng nguyên?

Để đỗ trạng nguyên, nho sinh thường phải trải qua quá trình học tập vất vả, thuộc lòng nhiều sách kinh...

Tổ chức lễ kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 10/1930, Luận cương chính trị đã được thông...

Tiến sĩ Đặng Xuân Bảng (1828 - 1910)

Trích dẫn sách 'Các nhà khoa bảng họ Đặng Việt Nam', đoạn năm 1886, Đặng Xuân Bảng làm đốc học Nam Định (Hy...

Chân dung người thầy đáng quý của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cụ Võ Liêm Sơn là thầy dạy của các nhà cách mạng Trần Phú, Hà Huy Tập, Tạ Quang Bửu, Võ Nguyên Giáp...