Xếp hạng hướng dẫn viên du lịch: Giải pháp tạm thời?

Xếp hạng hướng dẫn viên du lịch: Giải pháp tạm thời?

Nhằm góp phần nâng cao vai trò, vị trí, hỗ trợ các hướng dẫn viên (HDV) nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp...

19 liên quan

Xếp hạng hướng dẫn viên du lịch: Sàng lọc để có hướng dẫn viên chuẩn

Xếp hạng hướng dẫn viên du lịch: Sàng lọc để có hướng dẫn viên chuẩn

Việt Nam lần đầu tiên sẽ xếp hạng hướng dẫn viên du lịch theo 3 tiêu chí là năng lực, kiến thức và kỹ năng...

1 liên quan

Xếp hạng 2 vạn hướng dẫn viên du lịch: Muốn lên sao phải sát hạch

Xếp hạng 2 vạn hướng dẫn viên du lịch: Muốn lên sao phải sát hạch

Tham gia khảo sát, đánh giá, hướng dẫn viên (HDV) du lịch sẽ được xếp hạng từ 3 đến 5 sao. Cuối tháng 10,...

19 liên quan

Thí điểm xếp hạng cho hướng dẫn viên du lịch

Thí điểm xếp hạng cho hướng dẫn viên du lịch

Bắt đầu từ cuối tháng 10/2018, Hiệp hội Du lịch Việt Nam sẽ tổ chức đánh giá xếp hạng thí điểm hướng dẫn viên...

5 liên quan

Xếp hạng nghề nghiệp để nâng cao chất lượng hướng dẫn viên du lịch

Xếp hạng nghề nghiệp để nâng cao chất lượng hướng dẫn viên du lịch

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có trên 23.000 hướng dẫn viên (HDV) du lịch nội địa, quốc tế. Tuy nhiên,...

19 liên quan

Xếp hạng hướng dẫn viên du lịch không dễ dàng

Xếp hạng hướng dẫn viên du lịch không dễ dàng

Sáng 4/10, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức họp báo 'Xếp hạng Hướng dẫn viên (HDV) du lịch Việt Nam' tại...

5 liên quan

Tranh cãi xếp hạng hướng dẫn viên du lịch

Tranh cãi xếp hạng hướng dẫn viên du lịch

Có thể thành 'thước' đo chất lượng, song vẫn còn nghi ngại về chất lượng việc xếp hạng hướng dẫn viên du lịch.

5 liên quan

Lần đầu xếp hạng hướng dẫn viên du lịch

Lần đầu xếp hạng hướng dẫn viên du lịch

Hiệp hội Du lịch Việt Nam sẽ tổ chức đánh giá xếp hạng thí điểm hướng dẫn viên (HDV) du lịch tại TP HCM từ...

19 liên quan

Sắp triển khai xếp hạng hướng dẫn viên du lịch Việt Nam

Sắp triển khai xếp hạng hướng dẫn viên du lịch Việt Nam

Liên minh Châu Âu (EU) đã hỗ trợ Hội hướng dẫn viên (HDV) Du lịch Việt Nam – Hiệp hội Du lịch Việt Nam triển...

3 liên quan

Xếp hạng hướng dẫn viên du lịch theo tiêu chí năng lực, kiến thức và kỹ năng

Xếp hạng hướng dẫn viên du lịch theo tiêu chí năng lực, kiến thức và kỹ năng

Đó là thông tin Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết tại họp báo 'Xếp hạng hướng dẫn viên du lịch Việt Nam',...

19 liên quan

Lần đầu tiên thí điểm xếp hạng cho Hướng dẫn viên du lịch

Lần đầu tiên thí điểm xếp hạng cho Hướng dẫn viên du lịch

Cuối tháng 10, Hiệp hội du lịch Việt Nam sẽ tổ chức đánh giá xếp hạng thí điểm hướng dẫn viên (HDV) du lịch...

19 liên quan

Việt Nam lần đầu thực hiện chương trình xếp hạng hướng dẫn viên du lịch

Việt Nam lần đầu thực hiện chương trình xếp hạng hướng dẫn viên du lịch

Ngày 4-10, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu chương trình 'Xếp hạng hướng dẫn...

19 liên quan

Xếp hạng hướng dẫn viên du lịch theo 3 tiêu chí

Xếp hạng hướng dẫn viên du lịch theo 3 tiêu chí

Sáng 10/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Họp báo 'Xếp hạng Hướng dẫn viên (HDV) du lịch Việt...

19 liên quan

Việt Nam sớm thực hiện xếp hạng hướng dẫn viên du lịch

Việt Nam sớm thực hiện xếp hạng hướng dẫn viên du lịch

Tại buổi họp báo 'Xếp hạng hướng dẫn viên du lịch Việt Nam', do Hiệp hội du lịch Việt Nam tổ chức ngày 4-10,...

1 liên quan