Du lịch vùng lòng hồ sông Đà là sản phẩm mới, hấp dẫn của Sơn La

Du lịch vùng lòng hồ sông Đà là sản phẩm mới, hấp dẫn của Sơn La

Để thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Sơn La đã khai thác hợp lý các nguồn lực đầu tư...

4 liên quan

1,8 triệu lượt khách đến tham quan du lịch tại Sơn La

1,8 triệu lượt khách đến tham quan du lịch tại Sơn La

Gần 1,8 triệu lượt khách đã đến tham quan du lịch, trải nghiệm trên địa bàn tỉnh Sơn La trong 10 tháng năm...

4 liên quan

Nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La cho thu nhập tiền tỷ

Nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La cho thu nhập tiền tỷ

Nghị quyết phát triển nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ Thủy điện Sơn La là trúng, đúng và đi vào lòng dân.

2 liên quan

Nhân rộng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La
Nhân rộng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La - Ảnh 1
Nhân rộng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La - Ảnh 2
Nhân rộng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La - Ảnh 3

Nhân rộng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La

Nhân rộng mô hình nuôi cá lồng gắn với phát triển du lịch vùng lòng hồ tại lòng hồ thủy điện đang là hướng...

4 liên quan

Đảng viên là 'đầu tàu' trong nuôi cá lồng ở lòng hồ thủy điện Sơn La

Đảng viên là 'đầu tàu' trong nuôi cá lồng ở lòng hồ thủy điện Sơn La

Sau gần 10 năm tỉnh Sơn La triển khai nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La, đến nay tỉnh này đã có 7.500...

3 liên quan

Nuôi cá lồng 'một vốn bốn lời'

Nuôi cá lồng 'một vốn bốn lời'

Nghị quyết phát triển nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ Thủy điện Sơn La là trúng, đúng và đi vào lòng dân.

3 liên quan