Thuật dùng người của người trí tuệ: Thứ nhì là thái độ, thứ ba là năng lực, vậy thứ nhất là gì?

Thuật dùng người của người trí tuệ: Thứ nhì là thái độ, thứ ba là năng lực, vậy thứ nhất là gì?

Bản lĩnh thực sự của một người không nằm ở chỗ kiếm tiền nhiều hay ít, dung mạo xấu hay đẹp mà là ở chỗ...

Nhận diện chiêu trò xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng

Nhận diện chiêu trò xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng

Lợi dụng thực hiện chủ trương thu hút đầu tư nước ngoài, các tổ chức 'xã hội dân sự' và nhiều nhà 'hoạt...

121 liên quan

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông: Bài học... quá đắt

Sau kết luận của Kiểm toán Nhà nước, không còn một hoa ngôn, mỹ từ hay lời hứa hẹn nào có thể che đậy thất...

127 liên quan

Nhận diện thủ đoạn lợi dụng 'thư ngỏ, góp ý' Đại hội XIII để chống phá Đảng, nhà nước

Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiến hành các bước chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ...

10 liên quan

Lưu Bị thất bại nhiều lần vẫn có người tới giúp nhờ cách này

Lưu Bị - bậc thầy về giao tiếp thời Tam Quốc của lịch sử Trung Hoa - cho rằng muốn cuộc giao dịch thành...

3 liên quan