Một số ý kiến về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là trách nhiệm cũng như nhiệm vụ thường xuyên và xuyên suốt đối với mỗi...

13 liên quan

Dạy chuột lái xe tìm thức ăn

Dạy chuột lái xe tìm thức ăn

Các nhà khoa học vừa huấn luyện thành công những chú chuột nhỏ lái mô hình ô tô đi tìm thức ăn, đồng thời...

7 liên quan

Sắp xếp lại trường sư phạm không được làm suy giảm năng lực của ngành giáo dục

Giáo sư Trần Hồng Quân lo lắng: Nếu sau khi sắp xếp lại một số trường dôi ra rồi lấy cái trường đó làm việc...

72 liên quan

Donald Trump với thế giới: Quyền biến giữa bất biến và khả biến

Ứng xử của Tổng thống Mỹ Donald Trump với các nước và đối tác là một bức tranh với quá nhiều tương phản. Vậy...

Thông điệp của Tổng bí thư ở Hội nghị Trung ương 10

Thông điệp của Tổng bí thư ở Hội nghị Trung ương 10

'Lần này, Trung ương bàn thảo, quyết định chỉ là đề cương dự thảo văn kiện, nhưng ở đó kết tinh tầm nhìn,...

1 liên quan