Vàng cưới là tài sản chung hay riêng?

Vàng cưới là tài sản chung hay riêng?

Dưới góc độ pháp luật, số vàng, trang sức này thuộc tài sản chung hay riêng? Chia tài sản này khi ly hôn như...

2 liên quan

Căn cứ để cấp Giấy chứng nhận bệnh tật

Căn cứ để cấp Giấy chứng nhận bệnh tật

Theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì bệnh binh là quân nhân, công an nhân dân...

1 liên quan

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất có cần chữ ký của chồng và các con không?

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất có cần chữ ký của chồng và các con không?

Tuần qua, Tòa soạn nhận được thắc mắc của bạn đọc ở thành phố Hồ Chí Minh với nội dung: Tôi muốn chuyển nhượng...

60 liên quan

Vợ chồng muốn lập di chúc chia tài sản cho con riêng

Vợ chồng muốn lập di chúc chia tài sản cho con riêng

Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn 10 năm, đăng ký kết hôn hợp pháp. Trước khi đến với nhau, chúng tôi đều góa...

Tài sản được thừa kế trước khi kết hôn có phải là của riêng?

Tài sản được thừa kế trước khi kết hôn có phải là của riêng?

Bạn đọc có email phannhungx@xxx hỏi: Tôi sinh năm 1978, đã lấy chồng được hơn 10 năm. Thời gian gần đây, giữa...

Xóa tên người cha ra khỏi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Xóa tên người cha ra khỏi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Xóa tên cha ra khỏi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được không? Xác định tài sản chung, tài sản riêng được...

Làm thế nào để chứng minh tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân?

Làm thế nào để chứng minh tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân?

Vợ chồng tôi hiện đã ly thân được hơn 1 năm. Mới đây, do việc làm ăn thuận lợi (lương, thưởng cao) nên tôi...

Tài sản chung khi ly hôn được chia như thế nào?

Tài sản chung khi ly hôn được chia như thế nào?

Luật sư cho tôi hỏi: Nay tôi muốn ly hôn thì căn hộ này được chia phần cho tôi hay không, khi thỏa thuận là...

28 liên quan