Nhà tiền bối cách mạng tiêu biểu

Nhà tiền bối cách mạng tiêu biểu

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Hoàng Đình Giong đã sớm giác ngộ và trở thành người...

Chiến sĩ cộng sản kiên trung, người con ưu tú của dân tộc

Chiến sĩ cộng sản kiên trung, người con ưu tú của dân tộc

Từ một thanh niên giàu lòng yêu nước, đồng chí Hoàng Đình Giong đã trở thành chiến sĩ cộng sản kiên trung,...

11 liên quan

Hoàng Đình Giong: Người học trò xuất sắc của Bác Hồ

Hoàng Đình Giong, người chiến sĩ cộng sản trung kiên, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh...

1 liên quan

Ðồng chí Hoàng Ðình Giong với cách mạng Việt Nam và quê hương Cao Bằng

Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Ðình Giong (1-6-1904 - 1-6-2019), ngày 30-5, Ban Tuyên giáo...

Nhà cách mạng tiền bối tiêu biểu

11 liên quan

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự Lễ kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Tham dự có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức...

11 liên quan

Đồng chí Hoàng Đình Giong- tấm gương người cộng sản mẫu mực, kiên trung

Từ một thanh niên trí thức, đồng chí Hoàng Đình Giong đã sớm giác ngộ cách mạng và trở thành đảng viên cộng...

11 liên quan

Hội thảo khoa học: 'Đồng chí Hoàng Đình Giong với cách mạng Việt Nam và quê hương Cao Bằng'

Ngày 30-5, Tỉnh ủy Cao Bằng phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương...

Đồng chí Hoàng Đình Giong với cách mạng Việt Nam và quê hương Cao Bằng

Tỉnh ủy Cao Bằng phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức...

Hội thảo khoa học ' Đồng chí Hoàng Đình Giong với cách mạng Việt Nam và quê hương Cao Bằng'

Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày sinh của đồng chí Hoàng Đình Giong (1-6-1904 - 1-6-2019), ngày 30-5, tại Trung...

11 liên quan