Bài toán 'thất thoát nhân tài' trước và sau khi gia nhập tổ chức

Bài toán 'thất thoát nhân tài' trước và sau khi gia nhập tổ chức

Theo số liệu thống kê, trung bình một công ty sẽ thất thoát 51% nhân tài sau khi họ gia nhập tổ chức. Vậy...

1 liên quan

20% nhân tài được dự báo rời bỏ công ty trong năm 2018, cao nhất 3 năm qua

20% nhân tài được dự báo rời bỏ công ty trong năm 2018, cao nhất 3 năm qua

Theo khảo sát, trung bình 1 công ty sẽ thất thoát 51% nhân tài sau khi họ gia nhập tổ chức, trong đó tỷ lệ...

6 liên quan

Tự động hóa sẽ tạo ra những công việc mới

Tự động hóa sẽ tạo ra những công việc mới

Thông điệp này được đưa ra tại hội thảo 'Xây dựng chương trình hành động thực hiện mục tiêu việc làm' do Bộ...

19 liên quan

Báo Mỹ: Việt Nam là quốc gia không thể bị chinh phục
Báo Mỹ: Việt Nam là quốc gia không thể bị chinh phục - Ảnh 1 Báo Mỹ: Việt Nam là quốc gia không thể bị chinh phục - Ảnh 2 Báo Mỹ: Việt Nam là quốc gia không thể bị chinh phục - Ảnh 3

Báo Mỹ: Việt Nam là quốc gia không thể bị chinh phục

Theo trang 'We are the Mighty', Việt Nam đứng đầu trong danh sách 5 quốc gia không thể bị chinh phục bởi bất...

10 liên quan

Người lao động mong 'giao thông thuận lợi'

Người lao động mong 'giao thông thuận lợi'

Ngoài lương, người lao động tại Việt Nam vẫn mong nhận được hỗ trợ để đi lại thuận tiện và chi phí nhà ở.

2 liên quan

Khẩn trương hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu và lộ trình thực hiện; hướng dẫn lồng ghép...

2 liên quan

Thị trường việc làm Việt Nam có nhiều triển vọng phát triển

Thị trường việc làm Việt Nam có nhiều triển vọng phát triển

Trong thời gian tới, nhóm ngành nghề triển vọng nhất là bảo hiểm, tiếp thị khuyến mãi, tư vấn kinh doanh;...

2 liên quan