Tại sao quân đội Trung Quốc vẫn đeo đại đao như phim kiếm hiệp?

Tại sao quân đội Trung Quốc vẫn đeo đại đao như phim kiếm hiệp?

Mặc dù trình độ vũ trang của quân đội Trung Quốc càng ngày càng hiện đại nhưng vẫn có một số đơn vị, binh...

Black Mail - Cuộc chiến 'tin giả' của OSS

Black Mail - Cuộc chiến 'tin giả' của OSS

Trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai, nhằm làm suy yếu tinh thần của quân đội Nhật Bản, một chiến dịch mang...

Vũ khí Nhật rơi vào tay ai sau Chiến tranh Thế giới thứ 2?

Vũ khí Nhật rơi vào tay ai sau Chiến tranh Thế giới thứ 2?

Tính tới ngày 2/9/1945, đã có tổng cộng 1.283.237 lính Nhật ở chiến trường Trung Quốc buông khí giới đầu hàng...

Cao trung bình chưa đến 1m6, vì sao lính Nhật thời xưa giỏi chiến đấu?
Cao trung bình chưa đến 1m6, vì sao lính Nhật thời xưa giỏi chiến đấu? - Ảnh 1 Cao trung bình chưa đến 1m6, vì sao lính Nhật thời xưa giỏi chiến đấu? - Ảnh 2 Cao trung bình chưa đến 1m6, vì sao lính Nhật thời xưa giỏi chiến đấu? - Ảnh 3

Cao trung bình chưa đến 1m6, vì sao lính Nhật thời xưa giỏi chiến đấu?

Tác chiến hung dữ, sức chiến đấu mạnh mẽ, huấn luyện có chất lượng. Điều này đã trở thành một nhận thức chung...

Nô lệ tình dục TQ kể cảnh bị lính Nhật hãm hiếp thời chiến

Nô lệ tình dục TQ kể cảnh bị lính Nhật hãm hiếp thời chiến

Chỉ còn 14 trong hàng ngàn phụ nữ bị ép trở thành nô lệ tình dục thời Nhật Bản xâm lược Trung Quốc trong Thế...

Trận Singapore: Thất bại nhục nhã nhất của nước Anh trong CTTG 2

Trận Singapore: Thất bại nhục nhã nhất của nước Anh trong CTTG 2

Với quân số đông gấp đôi, lính Anh ở Singapore vẫn ra quyết định ra đầu hàng quân Nhật Bản và đây được coi...

Giải mã thất bại ê chề của Mỹ trong 'Trận Trân Châu Cảng' thứ hai
Giải mã thất bại ê chề của Mỹ trong 'Trận Trân Châu Cảng' thứ hai - Ảnh 1 Giải mã thất bại ê chề của Mỹ trong 'Trận Trân Châu Cảng' thứ hai - Ảnh 2 Giải mã thất bại ê chề của Mỹ trong 'Trận Trân Châu Cảng' thứ hai - Ảnh 3

Giải mã thất bại ê chề của Mỹ trong 'Trận Trân Châu Cảng' thứ hai

Ngay sau khi Không quân Mỹ tiến hành cuộc không kích vào Tokyo để 'rửa hận' cho trận Trân Châu Cảng, phía...