Học viện Hậu cần khai mạc tập huấn cán bộ Đoàn năm 2018

Học viện Hậu cần khai mạc tập huấn cán bộ Đoàn năm 2018

Sáng 28-9, Học viện Hậu cần tổ chức tập huấn cán bộ Đoàn năm 2018. Tham dự lớp tập huấn có 156 đồng chí là...

44 liên quan

Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định: 'Quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công...

1 liên quan

Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam

Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam

Ngày 19/9, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức...

33 liên quan

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận văn học, nghệ thuật

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận văn học, nghệ thuật

Sáng 19-9, tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư tổ chức hội nghị...

8 liên quan

Báo Người Lao Động có Tổng biên tập mới

Báo Người Lao Động có Tổng biên tập mới

Ngày 10/9, tại trụ sở Báo Người Lao Động, Liên đoàn Lao động TP HCM tổ chức trao quyết định bổ nhiệm chức...

Ông Tô Đình Tuân làm Tổng Biên tập Báo Người Lao Động

Ông Tô Đình Tuân làm Tổng Biên tập Báo Người Lao Động

Ngày 10-9, tại trụ sở Báo Người Lao Động, LĐLĐ TP HCM tổ chức trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Biên tập...

Triển khai nhiệm vụ 'Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam'

Triển khai nhiệm vụ 'Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam'

Ngày 9-9, tại TP Sầm Sơn, Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn...

33 liên quan

Thành ủy TP HCM điều động ông Tô Đình Tuân nhận nhiệm vụ tại LĐLĐ TP

Thành ủy TP HCM điều động ông Tô Đình Tuân nhận nhiệm vụ tại LĐLĐ TP

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Thân Thị Thư ngày 31-8 đã công bố và trao quyết định của Ban Tuyên giáo...