Hiệu quả các hoạt động tình nguyện chung tay vì cộng đồng

Hiệu quả các hoạt động tình nguyện chung tay vì cộng đồng

13 liên quan

Đầm Hà: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Đầm Hà: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Khắc sâu lời Bác Hồ dạy 'Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém' và 'Cán bộ là cái...

2 liên quan

Chăm lo 'cái gốc' của mọi công việc

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Người quan...

1134 liên quan

Cán bộ Đoàn nêu gương

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN của Ban Thường vụ (BTV) Trung ương Đoàn về 'Tăng cường rèn luyện tác...

2 liên quan

Tuổi trẻ Đoàn Khối thi đua học và làm theo Bác

Việc học và làm theo Bác luôn được tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh duy trì thường xuyên với tinh thần...

65 liên quan

Xây dựng hình ảnh người cán bộ ứng xử chuẩn mực

Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí...

41 liên quan

Ứng xử chuẩn mực, phục vụ tận tình

41 liên quan

Đầm Hà xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh: Quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, hiệu quả rõ nét

Làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu và các...

244 liên quan

Xây dựng niềm tự hào về trách nhiệm phục vụ nhân dân

Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức hành chính, làm sâu sắc hơn giá trị...

17 liên quan

Vinh danh 129 'thủ lĩnh' thanh niên truyền cảm hứng cho bạn trẻ

Vinh danh 129 'thủ lĩnh' thanh niên truyền cảm hứng cho bạn trẻ

Ngày 21/8, tại Hà Nội, diễn ra chương trình kỷ niệm 20 năm phong trào Thanh niên tình nguyện và tuyên dương...

18 liên quan

Nhân rộng mô hình, điển hình trong học tập và làm theo gương Bác

Ngày 9-5, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã tổ chức biểu dương, khen thưởng và giao lưu điển...

168 liên quan

Bước chuyển trong việc học và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Thọ Xuân

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tại nhiều đơn vị, địa phương của huyện Thọ Xuân, học...

223 liên quan

Tuyên dương 72 cán bộ Đoàn nhận giải thưởng Lý Tự Trọng 2019

Tối 23/3 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh, T.Ư Đoàn trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm Ngày...

65 liên quan