Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu - Điện lực 1 chính thức đi vào hoạt động

Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu - Điện lực 1 chính thức đi vào hoạt động

Dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu – Điện lực 1 do Công ty CP đầu tư điện Phước Hữu đầu tư với tổng vốn...

22 liên quan

Khánh thành nhà máy điện mặt trời Phước Hữu-Điện lực 1 tại Ninh Thuận

Khánh thành nhà máy điện mặt trời Phước Hữu-Điện lực 1 tại Ninh Thuận

Nhà máy đi vào hoạt động góp phần giải quyết vấn đề quá tải điện năng quốc gia hiện nay, thúc đẩy kinh tế...

28 liên quan

Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu - Điện lực 1 chính thức khánh thành

Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu - Điện lực 1 chính thức khánh thành

Dự án nhà máy điện mặt trời Phước Hữu - Điện lực 1 được khởi công vào tháng 7/2018, với tổng mức đầu tư 747...

22 liên quan

Khánh thành nhà máy điện mặt trời công suất hơn 30MW tại Ninh Thuận

Khánh thành nhà máy điện mặt trời công suất hơn 30MW tại Ninh Thuận

Sau khi đưa vào vận hành, nhà máy Phước Hữu dự kiến sản xuất và cung ứng tổng sản lượng hơn 47.600 MWh điện...

22 liên quan

Công ty Điện lực Hà Nam: Nỗ lực tuyên truyền tiết kiệm điện

Để bảo đảm cung cấp điện ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trong mùa hè, Công ty Điện...

28 liên quan