Chỉnh đốn phong cách cán bộ - việc hệ trọng trong chỉnh đốn Đảng

Chỉnh đốn phong cách cán bộ - việc hệ trọng trong chỉnh đốn Đảng

Để xây dựng Đảng ta thành đảng cầm quyền thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo, người...

4 liên quan

Bài học cuộc sống từ những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài học cuộc sống từ những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng những giá trị đạo đức, truyền thống quý báu của Người vẫn luôn là tấm...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, là nhiệm vụ then chốt...

263 liên quan

Anh Nguyễn Hà Thanh đoạt giải Nhất tuần 15 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử của Đảng

Anh Nguyễn Hà Thanh đoạt giải Nhất tuần 15 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử của Đảng

Trong tuần thi thứ 15 đã có 85.066 người tham gia thi với 194.027 lượt thi, 9.326 người trả lời đúng cả 8...

Họa sĩ-NSND Ngô Mạnh Lân và những bức ký họa mang 'Nét thời gian'

Họa sĩ Ngô Mạnh Lân, nguyên Giám đốc Hãng phim Hoạt hình Việt Nam đã vừa ra mắt triển lãm tranh ký họa 'Nét...

Phong cách ứng xử của Hồ Chí Minh

Phản ánh nhân cách, trí tuệ, tâm hồn, đạo đức trong sáng của Người, nét chung tạo nên tính nhất quán trong...