Moody's lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Moody's lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Theo dự đoán của Moody's, sau khi đạt mức tăng trưởng GDP cao nhất trong sáu năm là 6,8% vào năm 2017, nền...

20 liên quan

Cử tri kiến nghị đẩy mạnh thu hút đầu tư, đưa công nghiệp về làng

Cử tri kiến nghị đẩy mạnh thu hút đầu tư, đưa công nghiệp về làng

Đây là một trong những nội dung được cử tri huyện Diễn Châu quan tâm kiến nghị với đại biểu Quốc hội tại hội...

72 liên quan

Sử dụng hiệu quả đất trồng lúa ở đồng bằng sông Hồng (Tiếp theo và hết) (*)

Sử dụng hiệu quả đất trồng lúa ở đồng bằng sông Hồng (Tiếp theo và hết) (*)

Bài 2: Hình thành vùng sản xuất lớn - Không thể có lợi nhuận cao từ trồng lúa tại các tỉnh đồng bằng sông...

57 liên quan

WEF ASEAN 2018: ASEAN xây dựng thể chế, phát triển con người và năng lực công nghệ

WEF ASEAN 2018: ASEAN xây dựng thể chế, phát triển con người và năng lực công nghệ

ASEAN không chỉ tăng gấp đôi thành viên mà còn thành công trong việc xử lý khủng hoảng tài chính năm 1997...

ADB nhận định về những yếu tố chính quyết định tương lai các nền kinh tế khu vực

ADB nhận định về những yếu tố chính quyết định tương lai các nền kinh tế khu vực

Ngày 11/9, các sự kiện trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN năm 2018 (WEF ASEAN 2018) diễn ra...

Hội nghị khoa học kinh tế trẻ năm 2018

Hội nghị khoa học kinh tế trẻ năm 2018

Ngày 7/8, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ (Thành đoàn TP Hồ Chí Minh) cho biết, sẽ phối hợp...